Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie - Liceum Ogólnokształcące nr XIV - klasy wojskowe
ul. Matuszczaka 7 , 35-084 Rzeszów
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie - Liceum Ogólnokształcące nr X - klasy wojskowe
ul. mjr H. Sucharskiego 4
Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie
ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów,