Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie - Liceum Ogólnokształcące nr XIV - klasy wojskowe
ul. Matuszczaka 7 , 35-084 Rzeszów
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie - Liceum Ogólnokształcące nr X - klasy wojskowe
ul. mjr H. Sucharskiego 4
Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie
ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów,
Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie
aleja Tadeusza Rejtana 3, 35-326 Rzeszów
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie
ul. Staroniwska 55, 35-100 Rzeszów
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 37-300 Leżajsk
Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale
ul. Teodora Lubomirskiego 2, 36-040 Boguchwała
Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Młp.
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski
II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu
ul. Biskupa Jakuba Glazera 44, 37-700 Przemyśl