Dowódca JS 2021
mł. insp. ZS Dawid Biśto, tel. 506 649 790
Zastępcy JS 2021
mł. insp. ZS Miłosz Elgass
st. chor. ZS Krystian Terlikowski
Dowódcy kompanii
I Kompania - st. chor. Damian Bieńko
IV Kompania - mł. insp. ZS Barbara Gajewska

Dowództwo Płd. – Wsch. Okręgu ZS "Strzelec" Józefa Piłsudskiego

Dowódca
insp. ZS Marek Strączek
Zastępcy dowódcy
insp. ZS Piotr Panek
insp. ZS Waldemar Tłuczek
insp. ZS Henryk Klimek
Pozostałe wydziały
Kapelan JS 2021 w Rzeszowie st. chor. ZS Stanisław Szcząchor
Szef wydziału szkoleniowego st. chor. ZS Damian Bieńko
Szef wydziału logistycznego st. chor. ZS Marcin Tubielewicz
Szef wydziału personalnego mł. insp. ZS Roman Głowacz
Szef wydziału organizacyjnego st. chor. ZS Robert Pieczonka
Oficer ds. mediów st. chor. ZS Paweł Rejman