Komendant Główny
bryg. ZS Marek Matuła

Dowództwo Płd. – Wsch. Okręgu ZS "Strzelec" Józefa Piłsudskiego

Dowódca
st. insp. ZS Marek Strączek
Zastępcy dowódcy
st. insp. ZS Piotr Panek
st. insp. ZS Waldemar Tłuczek
st. insp. ZS Henryk Klimek
Pozostałe wydziały
Szef Wydziału Szkoleniowego insp. ZS Damian Bieńko
Szef Wydziału Logistycznego st. chor. ZS Marcin Tubilewicz
Szef Wydziału Personalnego mł. insp. ZS Roman Głowacz
Szef Wydziału Organizacyjnego mł. insp. ZS Robert Pieczonka
Oficer ds. Mediów mł. insp. ZS Paweł Rejman