Czym zajmuje się związek

Celem Towarzystwa jest pomoc w prowadzeniu całorocznej pracy wychowawczej i szkoleniowej dzieci, młodzieży skupionej w Związku Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, który jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej - kontynuatorem „Strzelca” istniejącego w okresie międzywojennym. Zadaniem „Strzelca” jest rozbudzanie i hartowanie wśród młodzieży ducha patriotycznego, karności, dzielności moralnej i fizycznej oraz szerzenie wiedzy wojskowej.

Zadania te realizowane są poprzez czynny udział w obchodach rocznic narodowych, organizację obozów, rajdów, szkolenia wojskowego oraz prowadzenie świetlic środowiskowych. W działalności mieści się również redagowanie i wydawanie czasopisma „Strzelec” oraz strony internetowej: www.strzelec.erzeszow.pl.

Na co przeznaczymy zebrane środki

Pieniądze otrzymane z wpłat półtora procentu podatku będą przeznaczone na zajęcia wychowawcze, edukacyjne, zakup sprzętu, zawody sportowe i wojskowe oraz wyjazdy związane z dziedzictwem narodowym.

W jaki sposób przekazać 1,5% podatku?

Przekazanie 1,5% jest bardzo proste i nie stwarza żadnych problemów. Darowizna nie obciąża podatnika żadnymi dodatkowymi kosztami. Jedyne co trzeba zrobić to w odpowiedniej rubryce podać nasz numer KRS ( 0000283993 ) oraz wpisać kwotę, która nie może być wyższa niż 1,5% płaconego podatku (poniżej znajduje się dodatkowa instrukcja).

W którym miejscu mogę odliczyć 1,5%

W odpowiedniej rubryce (oznaczone adnotacją "informacje dodatkowe") należy wpisać wspomniany wyżej numer KRS

Jak wyliczyć kwotę 1,5% podatku

Jest to bardzo proste. 1,5% to inaczej jedna setna podatku, który jesteśmy zobowiązani odprowadzić do Skarbu Państwa. Jako że kwota nie może przekroczyć 1,5% należy zawsze zaokrąglić ją w dół do pełnych dziesiątek (np. w przypadku gdy 1,5% wynosi 38,57zł, my wpisujemy 38,50zł). Pozostałą procedurę wykonuje urząd skarbowy tak więc dla nas nie oznacza to żadnych dodatkowych zobowiązań. Podatnik musi jedynie w terminie złożyć swój formularz PIT i wskazać informację dotyczącą celu, na który mają zostać przekazane środki. (W formularzu znajduje się również odpowiednia rubryka, w której możesz przekazać informacje dodatkowe. Możesz dopisać np. informację na co chcesz aby środki zostały przeznaczone, wpłaconą kwotę, informację o sobie itp. - należy jednak pamiętać, że te rubryki są opcjonalne oraz nie są w żaden sposób zobowiązujące naszą organizację).

Informacje

Obszar działalnościEdukacja
Obszar działaniacała Polska
KRS 0000283993
WWW strzelec.erzeszow.pl
E-mail strzelec.rzeszow@op.pl