O jednostce

Związek Strzelecki należy do organizacji proobronnych i społeczno-wychowawczych. Odegrał ogromnie ważną rolę w przygotowaniach do odzyskania Niepodległości jeszcze przed Wielką Wojną 1914-18, potem w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej. Lata 1939-89 ze zrozumiałych względów stanowią przerwę w jego działności. Przełom 1989 r. przyniósł Związkowi odrodzenie. Powstało kilka ogólnopolskich organizacji strzeleckich, nawiązujących do tradycji lat 1910-1918, jak i II Rzeczypospolitej.

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego powstał w 2013 roku. Tworzące go dziś Jednostki Strzeleckie należały do różnych Związków. Wewnętrzne dyskusje o przyjęciu strategii działań Organizacji i będący ich skutkiem brak porozumienia, spowodowały, że utworzyliśmy swoje stowarzyszenie, które przyjęło nazwę Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Nasz Związek jest organizacją ogólnopolską, zarejestrowaną w KRS, pod numerem 0000483809.

Struktura Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

Dowódca JS 2021 - insp. ZS Barbara GAJEWSKA

Zastępca Dowódcy JS 2021 - mł. insp. ZS Michał STOCERZ

Zastępca Dowódcy JS 2021 - mł. insp. ZS Damian BIEŃKO

Jednostka Strzelecka jest podstawową jednostką organizacyjną Związku.

Obszary działań związku
1.Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych.

Nasz strzelec otrzymuje podstwową wiedzę z zakresu wojskowości (teoria+praktyka), a także rozwija swoją sprawność fizyczną. To musztra , poznanie budowy broni, strzelanie, sporty walki, kravmaga, Haller, udzielanie pierwszej pomocy. Celem podstawowym jest przygotowanie przeszkolonego i przyzwyczajonego do działań wojskowych (indywidualnych i zespołowych), przy tym pozytywnie zmotywowanego oraz przekonanego, strzelca.

2.Wychowanie ku Polsce.

Patriotyzm nierozerwalnie łączy się z pojęciem Ojczyzna, Żeby Ojczyzną kochać i czuć z Nią więź trzeba ją znać, wiedzieć skąd pochodzi, jaka jest dziś i co działo się z Nią i w Niej - wczoraj. My o tym nieustannie przypominamy. Mamy bowiem prawo być dumni z dokonań, ale i obowiązek kontynuowania prac naszych Przodków, obowiązek dostrzegania tego, co niedoskonałe i warte zmiany. Nie jest to duma dla samej dumy, ale duma popychająca do Czynu. Poprzednie pokolenia robiły to także i dla nas, my tylko spłacamy ten dług. Integralną częścią Polskości jest katolicyzm. Krzyż, ten zwykły i Krzyż Strzelecki - najwyższa odznaka honorowa wiązku , stapiają się z pamięcią i szacunkiem, stanowiąc tym samym trwały element krajobrazu Polskości.

3.Umocowanie społeczne.

My nie działamy w próżni, sami dla siebie. Uważamy i rzeczywiście jesteśmy częścią społeczeństwa Rzeczypospolitej. Przekonujemy i chyba z powodzeniem, że „Strzelec” jest potrzebny, ba, wręcz niezbędny dla Polski, ale przede wszystkim dla lokalnej społeczności. Budujemy wokół związku i strzelców przyjazną atmosferę. Stąd współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami (w tej chwili ok 50), administracją państwową i służbami mundurowymi.

Już dziś widzimy sukces naszej działalności, stanowimy najliczniejszą w Polsce organizację strzelecką, zbudowaną wokół tych trzech obszarów. Wybraliśmy słuszną drogę i pragniemy być przykładem dla całego Kraju.

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami - jeśli chcesz się z nami skontaktować, zobaczyć gdzie znajduje się komenda główna lub potrzebujesz uzyskać inne ważne informacje.

1% podatku dla strzelca - dowiedz się jak działa oraz co dzięki temu mogą zyskać młodzi wolontariusze ze "Strzelca".

Struktura oraz dowództwo JS 2021 - dowiedz się jak wygląda struktura w naszej jednostce oraz kto znajduje się w dowództwie okręgu i jakie stanowisko pełni.

Świetlica strzelca - zobacz jak wygląda oraz jakie zajęcia są organizowane w ramach świetlicy związku strzeleckiego.

Materiały dla strzelca - zobacz ciekawe artykuły przygotowane specjalnie dla członków JS (ale nie tylko). Poznaj obowiązkowe wyposażenie strzelca oraz wiele innych ciekawych artykułów.