Informacje

ul. Jagiellońska 6
35-025 Rzeszów
strzelec.rzeszow@op.pl
57 8642 1126 2012 1122 4749 0001
(numer konta bankowego)

Telefony kontaktowe

Dowódca JS2021

mł. insp. ZS Dawid Biśto
506 649 790
bistod@vp.pl
Kierownik strzelnicy „Anna”

mł. insp. ZS Miłosz Elgass
570 741 777
miloszelgass@gmail.com
Więcej o strzelnicy...
Oficer ds. mediów

st. chor. ZS Paweł Rejman
509 264 673
boder111@interia.pl
Dowódca I kompanii

st. chor. ZS Damian Bieńko
504 685 015
d.bienko@o2.pl
Zastępca dowódcy, szef sztabu

insp. ZS Piotr Panek
519 181 012
ppanek1@op.pl
IV Kompania

mł. insp. ZS Barbara Gajewska
607 995 335
barbragaj1@interia.pl
Zastępca dowódcy ds. orląt

insp. ZS Henryk Klimek
503 997 273
h_klimek1@o2.pl

Mapa dojazdu