WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Szkoły Partnerskie
[<<][1][2][>>]
Copyright Jerzy Gajewski 2015 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
 
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie - LIceum Ogólnokształcące nr XIV - o profilu wojskowym 
ul. Matuszczaka 7 , 35-084 Rzeszów
tel. 17 74 83 140 , fax. 17 74 83 161

e-mail: sekretariat @erzezow.pl


Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie -
Liceum Ogólnokształcące nr X - klasy wojskowe
35-225 Rzeszów,
ul. mjr H. Sucharskiego 4
tel. 17 85-20-943,  fax: 17 85-20-943

e-mail: sekretariat@zsku.rzeszow.pl
Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie
ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów
tel. 17 748-23-00

e-mail: sekretariat@zssam.resman.pl
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów,
tel. (16) 632 1836,

e-mail: sekretariat@zs-lubaczow.com
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
ul. M. Curie-Skłodowskiej 6
37-300 Leżajsk
tel. 17 242-00-19, fax: 17 242-76-28

e-mail: sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl
Lieum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim
39-120 Sędziszów Młp.
ul. Fabryczna 5
tel./fax.: +48 17  22 16 112

e-mail: losedziszow@pro.onet.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Satalowej Woli
ul. Hutnicza 17
37-450 Stalowa Wola,
tel. 15 842 17 41

e-mail: zs1_sikorski@poczta.fm
I Liceum Ogólnokształcace im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
39-200 Dębica
ul Słowackiego 9
tel.14-6702616, fax:14-6764515

e-mail: jagiello@i-lo-debica.pl
II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu
ul. b-pa Jakuba Glazera 44
37-700 Przemyśl
tel.(016) 679 96 75

e-mail: sekr2lo@poczta.onet.pl
Zespoł Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rrzeszowie
ul. Rejtana 3
35-326 Rzeszów
Telefon: 17 748 29 40, fax: 17 748 29 63

e-mail: szkola_rejtan_rzeszow@pro.onet.pl
Zespół Szkół w Tyczynie
ul. Grunwaldzka 25
36-020 Tyczyn
tel./fax 17 22 19 221, 17 22 19 362

e-mail: zespols@intertele.pl
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 w Kolbuszowej
ul. Janka Bytnara 2
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2271-632

e-mail:zstkolbuszowa@op.pl


Zespół Szkół  im. prof. Teodora Marchlewskiegow Trzcinicy
Trzcinica 79,
38-207 Przysieki
tel. 13 4429028
[www.zstrzeszow.pl]
[www.zsku.rzeszow.pl]
[www.samochodowka.fastom.pl]
[www.zs-lubaczow.com]
[www.zslchrobry.lezajsk.pl]
[www.losedziszow.edu.pl]
[www.lo2przemysl.edu.pl]
[www.zst.kolbuszowa.pl]
[www.zsp1-sikorski.pl/]
[www.jagiello-debica.pl]
[www.zstrzcinica.pl]
[www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl]
[www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl]
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula