WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Ogłoszenia
Copyright Jerzy Gajewski 2015 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
PLAN  PRZEDSIĘWZIĘĆ JS 2021 ZS „STRZELEC” JP
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
 
ZATWIERDZAM
DOWÓDCA
JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2021

/-/ st. chor. ZS Dawid BIŚTO
Dnia 15.08.2015r.
OPRACOWAŁ

ZASTĘPCA DOWÓDCY JS 2021
/-/ st. chor. ZS Krystian TERLIKOWSKI