WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Dowództwo Okręgu
Copyright Jerzy Gajewski 2015 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
 
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Dowódca  Płd.-Wsch. Okręgu ZS "Strzelec" Józefa Piłsudskiego
insp. ZS Marek STRĄCZEK
I  ZASTĘPCA  DOWÓDCY  PŁD. - WSCH.  OKRĘGU  ZS „STRZELEC" JP
insp. ZS Tomasz KANTOR
ZASTĘPCA  DOWÓDCY  PŁD. - WSCH.  OKRĘGU ZS „STRZELEC" JP
DS.  WYCHOWAWCZYCH
insp. ZS Waldemar TŁUCZEK
ZASTĘPCA  DOWÓDCY  PŁD. - WSCH. OKRĘGU ZS „STRZELEC" JP  SZEF SZTABU
insp. ZS Piotr PANEK
ZASTĘPCA  DOWÓDCY   PŁD. - WSCH.  OKRĘGU ZS „STRZELEC" JP
  DS.  ORLĄT
mł. insp. ZS Henryk KLIMEK
SZEF  WYDZIAŁU  SZKOLENIOWEGO
st. chor. ZS Damian Bieńko
SZEF  WYDZIAŁU  LOGISTYCZNEGO
chor. ZS Marcin TUBIELEWICZ
SZEF  WYDZIAŁU  PERSONALNEGO
chor. ZS Roman GŁOWACZ
SZEF  WYDZIAŁU  ORGANIZACYJNEGO
chor. ZS Robert PIECZONKA
OFICER  DS. MEDIÓW
st. chor.  ZS Paweł  REJMAN
Komendant ZS "Strzelec" Józefa Piłsudskiego 
insp. ZS Marek Matuła
KAPELAN JS 2021 W RZESZOWIE
st. chor. ZS Stanisław Szcząchor
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula