WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Podaruj młodzieży strzeleckiej 1% podatku
Copyright Jerzy Gajewski 2018 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
 
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
Podaruj młodzieży strzeleckiej 1% podatku

wpisując w formularzu PIT:
Numer KRS 0000283993

Towarzystwo Przyjaciół
Związku Strzeleckiego "Strzelec"
35-025 Rzeszów; ul. Jagiellońska 6
Numer konta bankowego:
57 8642 1126 2012 1122 4749 0001

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla Organizacji Pożytku Publicznego.