2019-03-29 18:37:00

Szkolenie I Kompanii w Las "BÓR"

23.03.2019r. odbyło się szkolenie 1 i 2 plutonu lekkiej piechoty, którzy realizowali zagadnienia związane z zieloną taktyką. Strzelcy na wyższym poziomie szkoleniowym, doskonalili szyki patrolowe, zakładanie rejonu oraz przekraczanie terenów niebezpiecznych różnymi sposobami, zaś młodsi uczestnicy sprawdzeni byli z wiedzy dotyczącej szkolenia podstawowego.

Galeria zdjęć