2019-05-17 09:17:51

Obchody 84. Rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. IX Turniej Musztry Pododdziałów ZS „Strzelec” JP w Rzeszowie.

W dniu 15 Maja 2019r. o godzinie 12.00 w kościele Świętego Krzyża, odprawiona została msza święta w intencji śp. Józefa Piłsudskiego. W uroczystości tej udział wzięli: kombatanci Armii Krajowej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe, pododdziały Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, poczty sztandarowe z rzeszowskich szkół, a także mieszkańcy Rzeszowa.


Następnie w ramach Obchodów 84. Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się 
IX Turniej Musztry pododdziałów Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego.

W konkursie uczestniczyły drużyny z Podkarpacia (Rzeszowa, Trzcinicy, Lubaczowa, Jarosławia, Sędziszowa Młp.,  Kamionki, Kolbuszowej, Tyczyna), które rywalizowały między sobą o puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego,  Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie oraz nagrodę dla najlepszego dowódcy pododdziału od szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Wszystkie drużyny zaprezentowały się w programie obowiązkowym musztry zespołowej. Jury oceniało zarówno poszczególne elementy musztry prezentowane przez drużynę jak i sposób wydawania komend przez dowódcę, a także wygląd pododdziału. 

IX Turniej Musztry komentował Marek Grzesik.


Wyniki  IX  Turnieju w kategorii  ORLĄT ZS:
I miejsce zajęły Orlęta ZS z IV kompanii Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie;
II miejsce zajęły Orlęta ZS ze Szkoły Podstawowej w Tyczynie;
III miejsce zajęły Orlęta ZS ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Małopolskim;

Wyniki  IX Turnieju w kategorii  Strzelców ZS:
I miejsce zajęli strzelcy z IV Kompanii  Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie;
II miejsce zajęli strzelcy z Jednostki Strzeleckiej  2090  im. gen. Józefa Hallera  przy Zespole Szkół w Trzcinicy;
III miejsce zajęli strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033  im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie;
III miejsce zajęli strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego w Jarosławiu;

Gratulujemy Zwycięzcom !

Przedsięwzięcie zostało dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego

Zdjęcia: Justyna Sokołowska, Romuald Kurzawa.

Rrelacja TVP

Galeria zdjęć