2019-04-28 14:41:56

Strzelcy szkolili się na poligonie

W dniach od 26.04. do 28.04.2019 r. strzelcy z kilku Jednostek Strzeleckich Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Podkarpacia szkolili się na poligonie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Trzciańcu. Kierownikiem szkolenia był por. Damian Bieńko, a instruktorami byli żołnierze 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich.


Podczas trwania poligonu strzeleckiego, którego komendantem był insp. ZS Piotr Panek, zorganizowano  blok szkolenia medycznego  i  blok szkolenia taktycznego dla młodzieży strzeleckiej z Rzeszowa (I kompania, IV kompania przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie), Kolbuszowej, Boguchwały, Mielca, Jarosławia, Lubaczowa, Sokołowa Młp., Sanoka oraz dla delegacji Strzelców z Kalisza i Zamościa.

Z bloku szkolenia medycznego zrealizowano zagadnienia:
- ratownictwo pola walki,
- zapoznanie ze standardami  TCCC (Tactical Combat Casualty Care) i podstawowymi zabiegami medycznymi wykonywanymi na polu walki przez żołnierzy,
- nauka zakładania opaski uciskowej Staza (samemu sobie oraz koledze), opatrunku osobistego, udrożnianie dróg oddechowych, odbarczanie odmy.
- przygotowanie poszkodowanego do transportu i ewakuacja z pola walki.

Następna grupa Strzelców, którzy realizowali zagadnienia z taktyki , wykonywali zadania w podziale na dwa plutony „Alfa” i Bravo” . Prowadzono szkolenie na zasadzie ćwiczenia dwustronnego, gdzie  jeden pluton dla drugiego był przeciwnikiem.  Zadania polegały na prowadzeniu patrolu, działanie w rejonie ześrodkowania, obserwacji obiektu, ataku na obiekt, a także odtwarzanie zdolności bojowej.  

 

Galeria zdjęć