2019-04-02 21:15:10

Trening strzelecki koła „Snajper” LOK IV kompanii


30 marca 2019 roku na strzelnicy Borze koło Głogowa strzelcy IV kompanii działający w kole „Snajper” LOK Rzeszów odbyli szkolenie ogniowe,  w ramach którego zrealizowano  strzelania  z pistoletu Glock – 17 , CZ kadet oraz karabinu HK . Szkolenie prowadził doświadczony instruktor strzelectwa bojowego i sportowego- żołnierz zawodowy kompanii rozpoznawczej 21 batalionu dowodzenia Pan Stanisław Bartoń wraz z instruktorami strzelectwa IV kompanii.

Przed przystąpieniem do treningu strzeleckiego odbyło szkolenie z zakresu  bezpieczeństwa oraz budowy i zasad użytkowania broni palnej.  Szkolenie  miało przede wszystkim na celu doskonalić umiejętności przygotowania broni do strzelania, prowadzenia ognia na celność i skupienie oraz prawidłowego posługiwania się bronią. W trakcie treningu strzelcy wykonali ćwiczenia przygotowawcze do strzelania bojowego z pistoletu sportowego CZ Kadet, Glock 17  a następnie z karabinu HK. Skłądamy podziękowania Panu Prezesowi Krzysztofowi Kawalcowi za udostępnienie strzelnicy.

Galeria zdjęć