2024-01-25 06:30:23

HOŁD DLA TYCH, KTÓRZY 161 LAT TEMU DOWIEDLI, ŻE NIE ULEC – OTO ZWYCIĘSTWO”

W dniu 22 stycznia 2024 r. delegacja Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" JP uczestniczyła w rzeszowskich obchodach 161-szej rocznicy wybuchu powstania styczniowego.


          Noc z 22 na 23 stycznia 1863 r. przeszła do historii Polski jako moment rozpoczęcia kolejnego zrywu powstańczego w celu odzyskania niepodległości przez pogrążoną w odmętach zaborów naszą ojczyznę. Po raz kolejny Polacy podjęli wówczas bój przeciw największemu z zaborców – Rosji. Ta rozpoczęta w ową zimową mroźną noc insurekcja okazała się najdłuższym z powstań lat 1795-1918. Choć, mimo olbrzymiego zaangażowania i bohaterstwa, zakończyła się przegraną, to była swoistym ziarnem patriotycznym, które obumarło, by wydać pół wieku później plon w postaci zajmującej należne sobie na świecie miejsce w 1918 r. niepodległej „Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”.

       Pamiętali o tym wydarzeniu mieszkańcy Rzeszowszczyzny. Stawili się 22 stycznia 2024 r. w Kościele pw. Św. Trójcy w Rzeszowie, by modlić się w trakcie Mszy Św. w intencji ojczyzny, szczególnie powstańców lat 1863-1866. Ofiarę eucharystyczną sprawowali księża prałaci: Jan szczupak i Władysław Jagustyn. Drugi ze wspomnianych kapłanów wygłosił okolicznościowe kazanie. Wskazał w nim na znaczenie powstania styczniowego dla Polaków w przeszłości i obecnie. Po zakończeniu liturgii uczestnicy uroczystości skierowali swe kroki w stronę Pomnika Powstańców 1863 r. na rzeszowskim Starym Cmentarzu. Nota bene walczących wtedy w zaborze rosyjskim Polaków wsparli rodacy z zaborów: pruskiego i austriackiego – wśród nich ówcześni Rzeszowianie. Przy pomniku miał miejsce uroczysty capstrzyk. Odegrano i odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego”. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych wygłosili przemówienia. Doniosły punkt ceremonii stanowił apel rzeszowskiej drużyny harcerskiej „ŻUAWI SIGNI 1863”. Jej reprezentanci gromko zaśpiewali „Marsz Żuawów”. Płomienne słowa o znaczeniu polskości padły z ust harcmistrza Macieja Kilarskiego sprawującego pieczę nad rzeczonym, pielęgnującym tradycje powstania styczniowego harcerskim szczepem. Zwieńczenie ceremonii tradycyjnie stanowiły: Apel Poległych, Salwa Honorowa i złożenie wieńców, wiązanek kwiatów oraz zniczy przed monumentem.

      W rzeszowskich obchodach 161-szej rocznicy wybuchu powstania styczniowego wzięli udział kapłani diecezji rzeszowskiej, delegaci władz państwowych i samorządowych , jak również ci dla których Polska nie jest tylko czczym słowem, ale przede wszystkim „wielkim dziedzictwem duchowym”. Poczet sztandarowy i kompanię honorową wystawiła 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. Znamienny było uczestnictwo rzeszowskich harcerzy GUORUM NOMEN EST „ŻUAWI SIGNI 1863”. Reprezentant tego szczepu przeczytał w trakcie Mszy Św. wyznaczony na 22 stycznia tekst Słowa Bożego.

      Nie zapomnieli o tej dacie strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Wszak krewny Patrona tej formacji walczył w owym powstańczym boju. Delegacja strzelecka wystawiła Poczet sztandarowy. Najważniejszy symbol JS 2021 godnie reprezentowali : starszy  strzelec Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Damian Zieleński, st. strz. ZS „S” JP Kajetan Wielgos i st. strz. ZS „S” JP Edward Charczuk. Do mszy Św. służył drużynowy ZS „S” JP Hubert Biały. Tenże oraz sierżant ZS „S” JP Dawid Gruca złożyli zapalone znicze przy Pomniku Powstańców 1863 r. Elementy ceremoniału państwowego wykonał, Modlitwę wiernych przeczytał i delegacją strzelecką komenderował młodszy inspektor ZS „S” JP Paweł Rejman.

     Podsumowując strzelcy w poniedziałek, 22 stycznia 2024 r. należycie odrobili lekcję zwanej nauczycielką życia historii.

PaR   

Galeria zdjęć