Goście Honorowi: JE Ks. Bp Jan Wątroba i gen. bryg. Ryszard Pietras
2019-01-29 22:29:19

Spotkanie noworoczno-opłatkowe

We wtorek 29 stycznia 2019, w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, odbył się Opłatek Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyli w nim strzelcy, orlęta oraz zaproszeni goście, którzy przez wiele lat aktywnie pomagają w działalności rzeszowskiej jednostki.


Strzeleckie spotkanie noworoczno-opłatkowe poprowadzili st. strz. Agata Kazibut z ZS nr 2 (I Kompania) w Rzeszowie oraz strz. Jakub Witkowski z Zespołu Szkół Technicznych (IV Kompania) w Rzeszowie. Rozpoczęło się od oficjalnego przywitania przybyłych gości, wspólnego śpiewu kolęd, gdzie prym wiedli strzelcy z Sokołowa Młp. Następnie insp. ZS dr Jacek Magdoń, który jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawił ciekawie postać płk Leopolda Lisa-Kuli w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą Jego bohaterskiej śmierci. Po zakończonej prezentacji multimedialnej zostały wręczone okolicznościowe orzełki strzeleckie JE ks. Bp Janowi Wątrobie – Ordynariuszowi Diecezji Rzeszowskiej, gen. bryg. Ryszardowi Pietrasowi – Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz prof. Marianowi Liwo i Mirosławie Filipczyk z TVP Rzeszów. Następnie zaczęła się część liturgiczna spotkania opłatkowego, poprowadził ją Ks. Bp Jan Wątroba – Biskup Rzeszowski, w asyście ks. kapelana JS 2021 st. chor. ZS Stanisława Szcząchora. W dalszym ciągu spotkania, wszyscy zgromadzeni zaczęli wzajemnie dzielić się opłatkiem, składać życzenia oraz wymieniać się swoim refleksjami. Panował bardzo radosny i życzliwy nastrój, odbył się również poczęstunek podczas którego na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych. Serdeczna atmosfera minionego spotkania pozwala liczyć, iż w przyszłym roku jeszcze liczniejsze grono strzelców i gości połamie się opłatkiem z okazji świąt Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku. Obecność szczególnych gości: JE ks. Bp Jana Wątroby, gen. bryg. Ryszarda Pietrasa, ks. prałata Władysława Jagustyna, st. chor. sztab. Andrzeja Lozi, prof. Mariana Liwo, Mirosławy Filipczyk z TVP Rzeszów, Piotra Wanata Dyrektora I LO w Rzeszowie, Niny Kitlińskiej Dyrektora SP w Jasionce, Bogdana Rączego Dyrektora ZSKU w Rzeszowie, Jacka Brodzińskiego Dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, Marzeny Szpunar nauczyciela ZS nr 2 w Rzeszowie, Moniki Skowron nauczyciela SP w Tyczynie była wielkim zaszczytem dla kadry i strzelców oraz Orląt ZS Jednostki Strzeleckiej 2021 im. Płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej "Strzelec" dla dzieci i młodzieży, wspieranej przez Gminę Miasto Rzeszów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Zdjęcia wykonali: Michał Stocerz i Justyna Sokołowska.

Galeria zdjęć