2023-11-16 21:46:56

CHYLĄC CZOŁA PRZED TĄ, CO NIE ZGINĘŁA

11 listopada 2023 r. liczna delegacja strzelców Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w państwowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.


105 lat temu w wyniku klęski Rosji, Niemiec i Austrii w I wojnie światowej, ale też ogromnego patriotycznego – wieloaspektowego wysiłku narodu polskiego nasza ojczyzna odzyskała niepodległość. Na tę okoliczność ustanowiono Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada.

W bieżącym roku jego obchody państwowe zorganizowane 11 listopada w Rzeszowie rozpoczęły się o godzinie 10.00 od sprawowanej w Kościele pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława Mszy Świętej. Liturgii Eucharystii z udziałem wielu kapłanów przewodniczył ordynariusz diecezji rzeszowskiej – ks. Bp Jan Wątroba. Okolicznościowe kazanie wygłosił duszpasterz środowiska nauczycielskiego – ks. dr Janusz Podlaszczak. W nim podkreślił znaczenie postawy zaangażowana człowieka dla bliźniego, a co za tym idzie, dla ojczyzny.

Po nabożeństwie uczestnicy rzeszowskich obchodów Święta Niepodległości podążyli na Plac Wolności, gdzie czekał na nich spoglądając z pomnika i dosiadając Kasztanki Marszałek Józef Piłsudski. Tam miała miejsce ceremonia państwowa. Komendę nad nią sprawował szef sztabu 21Brygady Strzelców Podhalańskich - podpułkownik Rafał Iwanek. Na początku uroczystości złożył mu meldunek z gotowości do uroczystości pododdziałów wojska i Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego reprezentujący 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej major Wojciech Skrzypek. Podpułkownik dokonał przeglądu pododdziałów i pokłonił się sztandarom. Te reprezentowane były przez poczty różnych instytucji mundurowych oraz cywilnych.

Gdy to nastąpiło, zabrzmiały dźwięki i słowa "Mazurka Dąbrowskiego". W rytm nut tej jakże bliskiej polskim sercom pieśni została podniesiona przez poczet flagowy polska flaga państwowa. Obecni przy rzeszowskim Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego zaśpiewali polski hymn narodowy z szacunkiem i estymą. W dalszej części uroczystości głos zabrali kolejno: wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i wiceprezydent Rzeszowa Dariusz Janik. W ich wystąpieniach przewijały się refleksje o formach patriotyzmu.

Następny punkt obchodów stanowił Apel Poległych. Oddano w nim hołd tym, którzy na przestrzeni wieków nie szczędzili dla Polski ofiar najwyższych. Zwieńczeniem apelu była oddana przez stojących w kompanii reprezentacyjnej żołnierzy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich salwa honorowa. Po niej delegacje złożyły przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wieńce i wiązanki kwiatów. Ku czci przebywających w wieczności Obrońców Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej rozległy się dźwięki żołnierskiego marsza żałobnego - "Śpij kolego".

W ostatnim akordzie uroczystości orkiestra wojskowa odegrała "Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego".

W gronie uczestników obchodów Narodowego Święta Niepodległości byli obecni, m. in. przedstawiciele duchowieństwa diecezji rzeszowskiej, zaproszeni goście z zagranicy, delegaci władz państwowych i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych i pracownicy środków masowego przekazu

Tradycyjnie w uroczystości wzięli udział strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Ich obecność stanowiła część realizacji porzekadła "Szlachectwo zobowiązuje". To właśnie "młodych strzelców rój" pod komendą wówczas brygadiera Józefa Piłsudskiego u progu toczącej się w latach 1914-1918 "Wielkiej Wojny" jako pierwszy upomniał się czynem o wolność naszej ojzyzny i należne jej w świecie miejsce. Jak pokazała historia, ów wysiłek strzelecki nie poszedł na marne.

Rzeszowscy strzelcy czcili 105-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości od czwartku 9-tego i piątku 10-tego listopada 2023 r. Wtedy prężnie angażowali się w organizację i przeprowadzenie II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Patriotycznej "MOJA OJCZYZNA". To samo robili też nazajutrz, w piątek 10 listopada. W sobotę 11 listopada 2023 r. niejako dopełnili dzieła. Uczynili to: - składając wiązankę kwiatów przed pomnikiem swego Patrona płk. Leopolda Lisa-Kuli (w dniu 127-mej rocznicy urodzin tego narodowego bohatera)

-wystawiając trzy pododdziały młodzieży strzeleckiej

-wystawiając pododdział orląt strzeleckich

-wystawiając dwa poczty sztandarowe

-składając wieniec przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego

-wykonując zadania logistyczne na rzecz porządku i bezpieczeństwa

-udzielając wywiadu do Radia Rzeszów o przeszłej i obecnej służbie "STRZELCA'' dla Polski (za sprawą Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego – brygadiera Marka Matuły) panu redaktorowi Jerzemu Pasierbowi (przyjacielowi i sympatykowi rzeczonej formacji).

Opiekę nad nad bracią strzelecką sprawowali przedstawiciele kadry kadry wychowawczo-instruktorskiej Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego. W jej gronie byli: wspomniany Komendant Główny ZS "S" JP – brygadier Marek Matuła, dowódca Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego – starszy inspektor Marek Strączek, dowódca Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda lisa-Kuli w Rzeszowie – inspektor Barbara Gajewska, opiekun orląt strzeleckich – insp. Henryk Klimek, zastępca dowódcy JS 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie – młodszy inspektor Michał Stocerz, opiekun orląt strzeleckich przy JS 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie – mł. insp. Grzegorz Gajewski, oficer do spraw medialno-historycznych – mł. insp. Paweł Rejman oraz asystująca przedstawicielom dowództwa Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego – starszy chorąży ZS "S" JP – Aneta Szczygieł.

Ponadto na rzeszowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości przybyli podchorążowie z wojskowych akademii w Warszawie i Wrocławiu, którzy przeżyli strzelecką przygodę i o tych "korzeniach" pamiętają.

Udział strzelców w uroczystościach został dostrzeżony. Także przez gości z zagranicy. Świadczy o tym, m. in. pozowanie do zdjęcia z panem generałem armii USA.

Wybitny polski poeta Cyprian Kamil Norwid napisał, że ojczyzna "to wielki zbiorowy obowiązek", zaś Patron rzeszowskich strzelców, płk. Leopold Lis-Kula przykładem życia dowiódł, iż miłość do niej "odzwierciedla tylko czyn". Jest to trudny testament, wszakże należy i warto go realizować.

PaR

Galeria zdjęć