2023-11-12 20:50:41

Strzelcy i Orlęta wzięli czynny udział w Święcie Niepodległości

Orlęta i Strzelcy wchodzący w skład Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, wzięli czynny udział w Wojewódzkich Obchodach Święta Niepodległości w Rzeszowie, w 105-tą rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości.


Obchody rozpoczęły się od uroczystego złożenia wieńców przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli, patrona naszej Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie. JS 2021 Rzeszów wystawił 3 pododdziały złożone z młodzieży strzeleckiej z I Kompanii i IV Kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie oraz pododdział Orląt ZS.

O godz. 10.00 w kościele farnym została odprawiona koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp Jana Wątroby – Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Następnie wszystkie pododdziały biorące udział wymaszerowały w kierunku  Placu Wolności, gdzie stoi Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Przy dźwiękach hymnu państwowego, na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę. Swoje wystąpienia wygłosili Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl oraz Wiceprezydent Miasta Rzeszowa .Dariusz Urbanik. Następnie odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Złożono wieńce i kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego również złożyła delegacja nasza w składzie: bryg. ZS Marek Matuła - Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP, st. insp. ZS Marek Strączek – Dowódca Płd.-Wsch. Okręgu ZS „Strzelec” JP, insp. ZS Barbara Gajewska – Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2021 im. pł. Leopolda Lia-Kuli w Rzeszowie, st. insp. ZS Henryk Klimek, mł. insp. ZS Michała Stocerz, mł. insp. ZS Paweł Rejman, mł. insp. ZS Grzegorz Gajewski, chor. ZS Michał Urman.

Obecni również byli nasi podchorążowie  z Wyższej Akademii Technicznej w Warszawie i podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu – Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli ZS „Strzelec” JP w Rzeszowie. którzy złożyli wiązanki kwiatów przed ponikiem Marszała Józefa Piłsudskiego.

Po zakończonej uroczystości, w obecności Orląt ZS, młodzieży strzeleckiej i kadry z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, bryg. ZS Marek Matuła – Komendant Główny ZS „Strzelec” JP odznaczył  „Złotym Krzyżem Strzeleckim”  insp. ZS Barbarę Gajewską za włożony wkład proacy w rozwój naszego Związku.

Wykorzystano zdjęcia z portali: nowiny24.pl, Czytaj Rzeszów, Kurier Rzeszowski, Urząd Marszałkowski, Facebook – Rzeszów – stolica inowacji.

Galeria zdjęć