Wspomnienie
2018-11-04 10:56:09

98 Rocznica bitwy pod Zadwórzem

98 lat temu, 17 sierpnia 1920 roku 318 młodych ochotników polskich pod wodzą kpt. Bolesława Zajączkowskiego poległo w Zadwórzu, broniąc dostępu do Lwowa przed bolszewicką konnicą Budionnego...


98 lat temu, 17 sierpnia 1920 roku 318 młodych ochotników polskich pod wodzą kpt. Bolesława Zajączkowskiego poległo w Zadwórzu, broniąc dostępu do Lwowa przed bolszewicką konnicą Budionnego. Bitwa pod Zadwórzem przeszła do legendy jako „Polskie Termopile”, w tej miejscowości kilkusetosobowy batalion Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej kpt. Bogusława Zajączkowskiego, złożony głównie z lwowskiej młodzieży, przez 11 godzin stawiał heroiczny opór dwudziestokrotnie silniejszym oddziałom bolszewickim. Rosjanie kilkakrotnie wzywali Polaków do poddania się. Odpowiedzią był zgodny okrzyk: Bóg, Honor, Ojczyzna”. W walkach polegli prawie wszyscy - 318 młodych Lwowiaków. Jednak dzięki ich postawie bolszewicy nie zdobyli Lwowa, opóźnił się także ich marsz w głąb Polski.

Zadwórze, kiedyś małe kresowe miasteczko nad Jaryczówką.  Dziś podlwowska wieś, szara, smutna. Smutne wrażenie robi dawny kołchoz i nudząca się młodzież. Wszystko ożywa w sierpniu, kiedy obchodzona jest tutaj rocznica bitwy pod Zadwórzem. W tym roku 18 sierpnia w uroczystości upamiętniającej poległych żołnierzy w bitwie pod Zadwórzem, uczestniczyła nie tylko społeczność Kresów, ale także licznie przybyłe delegacje z Polski. W uroczystościach uczestniczył bratanek kpt. Bogusława Zajączkowskiego Pan Andrzej Zajączkowski. Minister Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu ds. kombatantów i Osób Represjonowanych, Poseł RP Anita Czerwińska, Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bartnik Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia reprezentowała Pani Izabela Fac.  Jarosław Szarek Prezes IPN, Jan Piekło - Ambasador RP na Ukrainie, gen. bryg. Robert Głąb Dowódca Garnizonu Warszawa oraz Kompania Reprezentacyjna WP z orkiestrą. Obecni byli przedstawiciele samorządów Leżajska, Stalowej Woli i Rzeszowa. Wśród uczestników uroczystości większość stanowiła młodzież. Najliczniej przybyli członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Rzeszowa, Sędziszowa Młp ,  Kolbuszowej, Paradyża, Dębicy, Bratkowic, Brzeska, Strzyżowa oraz Lwowa. 

Po raz kolejny został zorganizowany rowerowy rajd zadwórzański na trasie Przemyśl - Zadwórze, którego organizatorem było Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu.

Obchody rozpoczął uroczysty apel na Cmentarzu Obrońców Lwowa połączony z ceremonią składania wieńców i zniczy, przygotowany przez Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.
Nasi strzelcy również złożyli kwiaty i zapali znicze na grobach poległych żołnierzy polskich z wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku na cmentarzu w Busku (Ukraina).

Galeria zdjęć