Strzelecki Tryptyk cz. 3
2023-10-04 06:10:16

Procesja Różańcowa ulicami Rzeszowa

W niedzielę, 1 października 2023 r. ulicami Rzeszowa przeszła Procesja Różańcowa. nabożeństwu przewodniczył bp Jan Wątroba. W nabożeństwie udział wzięli strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli ZS „Strzelec” JP.


STRZELECKI TRYPTYK Z PRZELOMU WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA 2023 r.

część trzecia – "RÓŻANIEC"

W kalendarzu liturgicznym Kościoła Rzymsko-katolickiego październik jest miesiącem ku czci Matki Bożej Różańcowej. Słowo Różaniec chrześcijanie pojmują jako przedmiot będący jednym z dewocjonaliów, ale nade wszystko jako wyjątkową modlitwę stanowiącą ukazanie życia Jezusa i Jego Matki. Modlitwę tę rozpowszechniono po zwycięskim boju morskim stoczonym przez chrześcijan z zachodniej Europy nad muzułmańskimi Turkami. Do jej odmawiania zachęcała Matka Boża podczas objawień w Fatimie w 1917 r., by chronić świat przed złem. Gorliwie odmawiali różaniec Święci i Błogosławieni wielcy polscy kapłani, m. in. Ojciec Maksymilian Kolbe, Papież Jan Paweł II, czy Prymas Stefan Kardynał Wyszyński. Ich przykład był zachętą dla wiernych, by modlić się na różańcu. To, jak określił pierwszy z wyżej wymienionych duchownych "strzelanie do szatana" ma olbrzymie znaczenie dla człowieka. Różąniec okazuje się swoistą kotwicą dla pogrążonych w odmętaclh grzechu. Jest odmawiany w świątyniach, na pielgrzymkach, w trakcie podróży i w innych okolicznościach. Słychać go w różnych miejscach.

Tak było 1 października w Rzeszowie. W tymże mieście wierni zgromadzili się przy Krzyżu-Pomniku Ofiar Komunizmu. Gdy wybiła 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożęgo, rozbrzmiały słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy modlitwy wypowiadali je przesuwając paciorki trzymanych w dłoniach różańców. Natępnie ruszyli w procesji. Podążając jej trasą wiodącą spod Krzyża-Pomnika Aleją Lubomirskich, ulicą 3-go Maja, przez Plac Farny do Bazyliki Mniejszej Mtki Bożej Rzeszowskiej, odmawiali różaniec. Jako, że czynili to w niedzielę – dzień będący pamiątką Zmartwychwstania Panskiego, rozważali Tajemnice Chwalebne. Modlitwie przewodniczyli kapłani diecezji rzeszowskiej. Wśród nich byli księża biskupi: Kazimierz Górny – pierwszy ordynariusz diecezji rzeszowskiej w jej historii, a także obecny ordynariusz tejże diecezji – Jan Wątroba. Warto nadmienić, iż na przedzie procesji, szli niosąc krzyż członkowie Bractwa Świętego Józefa. Obok nich podązali młodzi ludzie z pięknym różańcem o okazałych rozmiarach. W tym "Różańcu Ulicami Rzeszowa" uczestniczyły również siotry zakonne.

Nie zabrakło na tym rzeszowskim modlitewnym szlaku strzelców ze Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego. W gronie uczestników niedzielnego rzeszowskiego różańca był dowódca Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego - starszy inspektor ZS "S" JP - pan Marek Strączek. Brać strzelecka z Jednotki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli pod opieką pani inspektor ZS "S" JP Barbary Gajewskiej będącej dowódcą wspomnianej jednostki, pana młodszego inspektora ZS "S" JP Pawła Rejmana, pani chorąży ZS "S" JP Katarzyny Kopacz oraz pana starszego sierżanta ZS "S" JP Jana Ślęzaka tradycyjnie stanowiła forpocztę procesji ,nie tylko idąc, ale też dzierżąc w dłoniach zapalone pochodnie. Symbolizowały one rożjanianie mroków w wędrówce życiowej człowieka. Strzelcy swym udziałem w "Różańcu Ulicami Rzeszowa powierzyli się Maryi Królowej Polski, która jest ich Hetmanką.

PaR

Zdjęcia pochodzą z portali internetowych: nowiny24.pl, diecezji rzeszowskiej.

Galeria zdjęć