2023-09-13 20:06:33

STRZELCY U MATKI BOŻEJ RZESZOWSKIEJ, SWEJ HETMANKI

12 września stanowi szczególną datę dla Rzeszowa. Jest to we wspomnianym mieście nad Wisłokiem ostatni dzień uroczystości odpustowych ku czci Matki Bożej. Odbywają się one w rzeszowskiej Bazylice OO Bernardynów. Warto nadmienić, że wtedy do Swej Pani pielgrzymują rodziny oraz przedstawiciele służb mundurowych.


 Ci ostatni powierzają Królowej Świata i Polski swe intencje i niełatwą, acz jakże ważną dla naszej ojczyzny pracę. Tak też było w bieżącym roku. W opromienionych blaskiem zachodzącego słońca ogrodach bernardyńskich liczna grupa kapłanów sprawowała od godziny 18.00 mszę świętą – sumę odpustową. Koncelebrze przewodniczył ordynariusz diecezji rzeszowskiej – ks. bp Jan Wątroba. Ponadto w gronie odprawiających eucharystię duchownych byli, m. in. arcybiskupi: Józef Michalik i Edward Nowak, ks. bp Kazimierz Górny – pierwszy ordynariusz diecezji rzeszowskiej w jej 31-letniej historii oraz ojciec Egidiusz Włodarczyk – prowincjał OO Bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej. Część liturgii słowa stanowiło kazanie. Wygłosił je ks. arcybiskup Józef Michalik. Zwrócił uwagę na to, jak wielką siłę daję człowiekowi wiara w Trójcę Świętą i oddanie się w opiekę Matce Bożej. Wskazał w tym względzie przykład postawy beatyfikowanej dwa dni wcześniej rodziny Ulmów z  Markowej. Ks. arcybiskup zaakcentował też znaczenie symbiozy wiary katolickiej z patriotyzmem. Podkreślił, jak ważną rolę pełni w życiu człowieka rodzina Apelował o wystrzeganie się zła i troskę o dobro naszej ojczyzny. Na zakończenie Najświętszej ofiary zgromadzeni w dużej liczbie wierni  z głębokim przejęciem odśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę”.

          Warto nadmienić, iż w nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wśród delegatów reprezentujących służby mundurowe w uroczystościach odpustowych u Matki Bożej Rzeszowskiej 12 września 2023 r. byli obecni przedstawiciele Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego w osobach: brygadiera Marka Matuły- Komendanta Głównego ZS „S” JP, starszego inspektora ZS „S” JP” Marka Strączka - Dowódcy Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego, młodszego inspektora ZS „S” JP Michała Stocerza -Zastępcy Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda  Lisa-Kuli w Rzeszowie, młodszego inspektora ZS „S” JP Grzegorza Gajewskiego – opiekuna orląt Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego i młodszego inspektora ZS „S” JP Pawła Rejmana – oficera ds. dziennikarsko-historycznych. Strzelcy JS 2021 wystawili poczet sztandarowy. Reprezentowali Sztandar Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego, na którego rewersie widnieje wizerunek Matki Bożej Rzeszowskiej. Nota bene 12 września  2012 roku strzelcy złożyli w darze Pani Rzeszowa symboliczną buławę, obierając Ją za swą Hetmankę. Tę buławę  można obejrzeć w  rzeszowskiej Bazylice Mniejszej. Ponadto strzelcy zadbali o logistykę, strzegąc bezpieczeństwa zgromadzonych wiernych.

         Godny uwagi jest również fakt, że w bieżącym roku 12 września wypadła 340-sta rocznica wiktorii wiedeńskiej wojsk polskich pod komendą  Króla Jana III Sobieskiego. W tej bitwie pod murami stolicy Austrii uratowane zostało chrześcijaństwo oraz cywilizacja i kultura Zachodu. Ponadto obchodzimy w roku 2023 510-tą rocznicę Objawienia Matki Bożej Jakubowi Ado. Na pamiątkę tegoż wydarzenia stanęła w Rzeszowie Świątynia, jaką jest bazylika Mniejsza Matki Bożej, nad którą pieczę sprawują OO Bernardyni i  gdzie wierni modlą się do Królowej Nieba i Ziemi.

PaR

Galeria zdjęć