Zapraszamy do udziału
2023-08-16 18:45:16

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna”

Zapraszamy serdecznie do udziału w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna”, który odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2023 r. w Rzeszowie. Do finału festiwalu zostanie zakwalifikowanych 15 artystów w wieku od 14 do 30 lat, wybranych z nadesłanych zgłoszeń z całej Polski oraz ośrodków polonijnych.


Do festiwalu należy zgłosić utwór, który pochodzi z wybranej epoki – okresu historycznego, może także być utworem współczesnym odnoszącym się do wydarzeń historycznych.

Zakwalifikowani Finaliści będą mieli okazję zaprezentować nagrodzone utwory przed publicznością, na scenie Auli Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej.

Pomysłodawczynią ww. festiwalu jest Pani dr Anna Czenczek – Dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz Prezes Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki „Carpathia”, która będzie czuwać nad przebiegiem przedsięwzięcia.

Warto przypomnieć szerokiej publiczności wyjątkowe piosenki, które na trwałe wpisały się w historię Polski. Przypomnieć mieszkańcom w pieśniach i piosenkach tamten czas. Takich festiwali patriotycznych jest bardzo mało, gdzie młodzi artyści mogą zaśpiewać z towarzyszeniem profesjonalnego zespołu muzycznego.

Wybrane najpiękniejsze pieśni legionowe i patriotyczne, o ciekawych aranżacjach wokalnych i instrumentalnych, przybliżają historię dziejów naszej Ojczyzny. Wśród tradycyjnych i znanych utworów patriotycznych, mile widziane i docenione będą także piosenki autorskie o tematyce patriotycznej.

Młodzi uczestnicy przedstawią widzom koncertów ciekawą interpretację wokalną i instrumentalną, pokazując współczesne wykonania pieśni patriotycznych.

CELE FESTIWALU:

Konfrontowanie i aktywizowanie ogólnopolskich środowisk twórczych i edukacyjnych. Promowanie osobowości wokalnych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i warsztatowych wokalistów. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „ Moja Ojczyzna” adresowany do dużej liczby odbiorców, promować będzie regionalną aktywność kulturalną. Przedsięwzięcie ma istotną wartość dla promocji tradycji oręża polskiego, przyczyni się do rozbudzania i kształtowania postawy patriotycznej, obywatelskiej, pro obronnej. Konkurs przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej – w formie atrakcyjnej dla młodego odbiorcy.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie: https://www.fundacjacarpathia.pl/ii-ogolnopolski-festiwal-piosenki-patriotycznej-moja-ojczyzna 

Formularz zgłoszeniowy: https://www.fundacjacarpathia.pl/index.php/zloszenie-do-festiwalu-patriotycznego .

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

 

Dofinansowano ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Partnerem Festiwalu jest Województwo Podkarpackie. Podkarpackie Przestrzeń Otwarta 

oraz Jednostka Strzelecka 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego

Organizatorami festiwalu są:

  • Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie
  • Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
  • Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA

 

Pomysłodawczyni i Dyrektor Festiwalu

Dr Anna Czenczek

Tel.: +48 604 117 433

E-mail: anna.czenczek@op.pl
 

Wicedyrektor Festiwalu

st. insp. ZS Marek Strączek

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Rzeszowie

Tel. 604 594 636

marek.straczek@op.pl

 

Informacje o festiwalu:

www.strzelec.erzeszow.pl

www.fundacjacarpathia.pl

www.csw.info.pl

 

Galeria zdjęć