2023-08-15 20:17:11

Święto Wojska Polskiego i 103-Rocznica Bitwy Warszawskiej w Rzeszowie

O godzinie 9.30 rozpoczęła się Msza Święta w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie. Natomiast obchody święta Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej z apelem pamięci, salwą honorową odbyły się przed pomnikiem gen. W. Sikorskiego. W uroczystościach wzięli udział strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2021 Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP.


Tradycyjnie przed rozpoczęciem wojskowego apelu, w kościele garnizonowym odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny, którą przewodniczył ks. prałat Jan Szczupak. Następnie jej uczestnicy przemaszerowali na plac przed pomnikiem generała Władysława Sikorskiego, gdzie odbyła się właściwa część święta. Uczestników wydarzenia powitał ppłk Rafał Iwanek Szef Szkolenia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Następnie wręczone zostały odznaczenia państwowe.
W uroczystościach nasz Związek reprezentowali:  st. insp. ZS Marek Strączek – Dowódca Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego, insp. ZS Barbara Gajewska – Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, st. insp. ZS Henryk Klimek, mł. insp. ZS Michał Stocerz, mł insp. ZS Grzegorz Gajewski, chor. ZS Michał Urman, chor. ZS Katarzyna Noga. Warto nadmienić że w uroczystościach wzięły udział dwa pododdziały honorowe naszego Związku (Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk L. Lisa-Kuli w Rzeszowie i kompanii wsparcia przy KG ZS „Strzelec” JP) oraz zostały wystawione trzy poczty sztandarowe.  Nasza młodzież prezentowała się wspaniale.

 

Sto lat temu, dokładnie, w sobotę 4 sierpnia 1923 r. zostało ustanowione Święto Wojska Polskiego. Na datę jego obchodów wybrano 15 sierpnia. W 1920 r. w owym dniu rozegrały się kulminacyjne działania wydarzenia, które historiografia nazwała „bitwą warszawską”. Było to starcie zbrojne, w jakim dowodzone przez marszałka Józefa Piłsudskiego Wojsko Polskie pokonało komenderowane przez generała Michaiła Tuchaczewskiego siły bolszewickiej Rosji, zmierzające do podporządkowania sobie nowo odrodzonej naszej ojczyzny, a także całej Europy. Dlatego też wicehrabia lord d'Abernon uznał ów bój za 18 decydującą bitwę w dziejach świata.

Losy tego święta odzwierciadlają niejako najnowsze dzieje Polski. W czasie okupacji niemieckiej i okresie zależności naszego kraju od nazywanej Związkiem Radzieckim Rosji nie obchodzono go. Wszakże przywróciły mu należne miejsce ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1992 i 2022 r. Obecnie świętuje się je w całej Polsce. Tak też było 15 sierpnia bieżącego roku w Rzeszowie. Obchody Święta Wojska Polskiego we wspomnianym mieście zainaugurowała Msza Święta rozpoczęta o godzinie 9.30 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. W okolicznościowym Słowie Bożym kaznodzieja wskazał na znaczenie umiejętności znoszenia trudów życia doczesnego. Było to odniesienie do życia Matki Chrystusa. Właśnie 15 sierpnia w kalendarzu liturgicznym Kościoła Rzymskokatolickiego wybrano na największe Święto Maryjne.

Po zakończeniu Najświętszej Ofiary uczestnicy obchodów udali się do rzeszowskiego Parku Jedności Polonii z Macierzą. Tam od godziny 11.00 przed Pomnikiem generała Władysława Sikorskiego miała miejsce kolejna część uroczystości. Zaczęło ja oddanie hołdu sztandarom różnych instytucji oraz przywitanie przez komenderującego ceremonią podpułkownika Rafała Iwanka z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Potem nastąpiło odegranie prze orkiestrę wojskową i odśpiewanie w wykonaniu zgromadzonych hymnu państwowego. Towarzyszyło temu podniesienie flagi państwowej. Gdy to dokonało się, obecni w rzeczonym parku na obchodach wymienionego wyżej święta państwowego wysłuchali przemówień. Głos zabrali kolejno: ppłk Rafał Iwanek, wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, reprezentujący urząd marszałkowski województwa podkarpackiego Jerzy Cypryś i prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Wszyscy owi państwo podkreślili znaczenie wojska polskiego dla naszej ojczyzny, dziękując za wysiłek polskiego żołnierza na rzecz kraju. Po tym odbył się zwieńczony salwą honorową Apel Pamięci. Następnie poszczególne delegacje złożyły Wieńce przed pomnikiem gen. Sikorskiego. Orkiestra zagrała „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Poszczególne pododdziały odprowadzono do miejsc zakwaterowania. Tym akcentem zakończono rzeszowskie obchody Święta Wojska Polskiego. Wzięli w nich udział kapłani diecezji rzeszowskiej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych oraz różnych instytucji. Kompanie honorowe wystawiły 21 Brygada Strzelców Podhalańskich i 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Jako, że historia i tradycja zobowiązuje w obchodach uczestniczyli również strzelcy ze Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego. Wystawili oni dwa poczty sztandarowe, a także dwie kompanie honorowe. Jedna z nich reprezentowała kompanię wsparcia ZS „S” JP, natomiast druga Jednostkę Strzelecką im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Obecni byli przedstawiciele dowództwa ZS „S” JP w osobach starszego inspektora ZS „S” JP Marka Strączka – dowódcy Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego, dowodzącej JS 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli inspektor ZS „S” JP Barbary Gajewskiej, inspektora ZS „S” JP Henryka Klimka, zastępcy dowódcy JS 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli młodszego inspektora ZS „S” JP Michała Stocerza, młodszego inspektora ZS „S” JP Grzegorza Gajewskiego i chorążego ZS „S” JP Michała Urmana. Kadra wychowawczo-instruktorska ZS „STRZELEC” JP znalazła się w gronie delegacji składających wieńce. Ponadto strzelcy prężnie działali pod względem logistycznym, dbając o bezpieczeństwo uczestników rzeszowskich obchodów Święta Wojska Polskiego ANNO DOMINI 2023.

PaR

zdjęcia: Roman Lach, Jerzy Gajewski.
Wybrano kilka zdjęć z portali internetowych; nowiny24.pl, Czytaj Rzeszów, Radio Rzeszów.

Galeria zdjęć