2023-08-07 12:51:31

„Burza” w Bliźnie

Park Historyczny w Bliźnie i jego otoczenie stało się widownią pokazów militarnych, związanych z historią Armii Krajowej. Nie zabrakło też strzelców z ropczycko-sędziszowskiej Jednostki Strzeleckiej 2051 Związku Strzeleckiego "Strzelec" JP.


W niedzielę 6 sierpnia 2023 r. podczas „Pikniku Militarnego Blizna” odbyło się szereg wydarzeń ukazujących walkę Armii Krajowej o tajemnice niemieckiej broni V. centralnym  wydarzeniem była inscenizacja zdobycia poligonu rakietowego przez żołnierzy AK podczas akcji „Burza” w lipcu 1944 r. W programie nie zabrakło pokazów sprzętu i wyposażenia wojskowego przygotowanych przez strzelców z Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a także grupy rekonstrukcyjne z województwa podkarpackiego/

Zwiedzający Park Historyczny Blizna obejrzeli wystawę „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939-1944/45”, oprowadzani przez st. insp. ZS dra Jacka Magdonia – członka Komendy Głównej ZS „Strzelec” JP, historyka z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, który również ze sceny opowiedział uczestnikom pikniku o zmaganiach Polaków w czasie II wojny światowej, podkreślając znaczenie walki Armii Krajowej z niemiecką bronią V-1 i V-2. Narratorem inscenizacji był prof. Andrzej Olejko, który m.in. podkreślił też rolę przyszłego generała Mieczysława Wałęgi - oficera wywiadu Inspektoratu AK Rzeszów, który jest patronem Południowo-Wschodniego Okręgu ZS „Strzelec” JP w Rzeszowie.

Organizatorzy przedsięwzięcia: Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ozóg oraz Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów Waldemar Więch od kilku lat systematycznie współpracują z podkarpackim „Strzelcem”, wspierając różnorodne formy działalności naszej organizacji. Na terenie gminy odbywają się interesujące przedsięwzięcia z zakresie edukacji historycznej i upamiętnienia wydarzeń z historii II wojny światowej.

Fot. Waldemar Wiech, Jacek Magdoń

Galeria zdjęć