2023-05-31 16:52:21

WYJĄTKOWA MSZA ŚWIĘTA W WYJĄTKOWYM MIEJSCU

We wtorek, 30 maja 2023 r. delegacja strzelców Związku Strzeleckiego ”STRZELEC” Józefa Piłsudskiego wzięła udział w obchodach 76-tej rocznicy śmierci żołnierza Armii Krajowej – sierżanta Józefa Witka „Pancernego”.


          W jednym z utworów autorstwa Leszka Czajkowskiego padają słowa, iż „najlepszą bronią pamięć”. Cały wiersz, właściwie piosenka, stanowi hołd dla żołnierzy wyklętych. Postawa wielu obecnych Polaków jest potwierdzeniem zacytowanego wyżej fragmentu strofy. Dotyczy to również strzelców Jednostki strzeleckiej 2021 w Rzeszowie im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. We wtorek, 30 maja 2023 r. ich delegacja uczciła pamięć jednego z bohaterów podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej – sierżanta Józefa Witka, ps. „Pancerny” i „Hełm” w 76-tą rocznicę jego śmierci. Ten ostatni dowódca Placówki Armii krajowej w Tyczynie ostatnie, pełne szykan chwile doczesnego życia spędził w siedzibie rzeszowskiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tam też zamordowano go. Komuniści starali się ukryć ślady tego okrucieństwa. Wszakże prawda zatriumfowała.

       Dowodem tego było nabożeństwo, którego punkt kulminacyjny stanowiła msza święta sprawowana w piwnicy rzeszowskiej kamienicy przy ulicy Śreniawitów 2. Nasuwa się przy tym skojarzenie z katakumbami gromadzącymi pierwszych chrześcijan. Tam właśnie rządzący z nadania Moskwy Polską komuniści więzili sierżanta Józefa Witka. Najświętszą ofiarę sprawował ksiądz Władysław Jagustyn. W okolicznościowym kazaniu ksiądz prałat wskazał na wiarę, siłę charakteru i patriotyzmu „Pancernego” , które pomogły mu znieść bolesne katusze. W liturgii uczestniczyli strzelcy, a także wierni pielęgnujący ojczystą historię i pamięć bohaterów narodowych. Obecna na Mszy Św. była delegacja 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”. Strzelcy wystawili też  przed Mszą Świętą wartę honorową przy portrecie sierżanta Józefa Witka, godnie umieszczonym na parterze wspomnianej kamienicy.

       Warto nadmienić,  iż uroczystość zorganizowały Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia, parafia pw. Św. Krzyża w Rzeszowie, redakcja Magazynu historycznego „Tajna Historia Rzeszowa”, wspólnota mieszkańców kamienicy przy Placu Śreniawitów 2 i Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego. Tym doniosłym  przedsięwzięciem kierował pan Marcin Marczuk.

                                                  ‘’CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM’’ 

PaR

Zdjęcia: Anna Bator

Galeria zdjęć