2023-05-29 09:49:56

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZGRUPOWANIA ORLĄT ZS

W drugi dzień obchodów, na Wawelu miał miejsce uroczysty apel wieńczący dwudniowe Zgrupowanie Orląt Związku Strzeleckiego w Krakowie. Uroczystość ta połączona była z obchodami 88. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Obchody poprzedzone zostały uroczystą Mszą św. w intencji Marszałka Piłsudskiego, odprawioną w Katedrze Wawelskiej. Następnie delegacje udały się do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, aby oddać hołd Komendantowi “Strzelca” poprzez złożenie wieńców i wiązanek u stóp sarkofagu.

Uroczysty apel na Wzgórzu Wawelskim rozpoczął się wprowadzeniem kompanii honorowej Związku Strzeleckiego “Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz złożeniem meldunku przez Dowódcę uroczystości Komendantowi Głównemu – brygadierowi ZS Markowi Matule. Następnie Komendant Główny wraz z Dowódcą Jednostki Strzeleckiej 2077 Kraków dokonali przeglądu pododdziałów, po czym nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego.

Przybyłych gości powitał Dowódca JS 2077 st. sierż. ZS Hubert Cora, a następnie zabrali głos kolejno: Komendant Główny - brygadier ZS Marek Matuła oraz Doradca Wojewody Małopolskiego Pani prof. Monika Stankiewicz-Kopeć. Odczytano również listy od Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka oraz list Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity.

Serdecznie gratulujemy panu brygadierowi ZS Józefowi Wodzińskiemu, który został odznaczony Złotym Krzyżem Strzeleckim przez Komendanta Głównego za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz Związku.

Zaraz potem miało miejsce odśpiewanie "Pierwszej Brygady". Jest to pieśń, która zawiera w sobie prawdziwą istotę strzeleckiej i orlęcej duszy. Pieśń, która na przestrzeni lat stała się nieoficjalnym hymnem Związku Strzeleckiego. Jak mawiał Marszałek Józef Piłsudski - jest to najdumniejszy i najwspanialszy utwór, jaki wydały polskie pióra i polskie serca. Całość zwieńczyła defilada pododdziałów strzelców i orląt oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu strzelców będących uczniami XIV LO w Rzeszowie wchodzących w skład Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, pod kierunkiem insp. ZS Barbary Gajewskiej – Dowódcy JS 2021.

Mamy nadzieję, że krakowskie Zgrupowanie Orląt wkrótce stanie się wydarzeniem cyklicznym, przywracając tym samym kolejną tradycję, zagubioną gdzieś na kartach naszej burzliwej historii.

Materiał: Facebook Jednostka Strzelecka 2047 Kraków

Galeria zdjęć