2023-05-29 05:57:13

Zgrupowanie Orląt Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego

W dniu 20.05. 2023 r., przed Kopcem Józefa Piłsudskiego, na krakowskim Sowińcu, spotkały się orlęta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na pierwszym od 1939 roku Zgrupowaniu Orląt Związku Strzeleckiego. Miało ono na celu upamiętnienie 88. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.


W uroczystościach na Sowińcu wzięli udział przedstawiciele Związku Strzeleckiego “Strzelec” Józefa Piłsudskiego, na czele z Komendantem Głównym – brygadierem ZS Markiem Matułą, Dowódcą Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego – starszym inspektorem ZS Markiem Strączkiem oraz dowódcami i kadrą zaproszonych drużyn orlęcych i jednostek strzeleckich. Wśród których były orlęta i strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie (z pododdziałów z Rzeszowa oraz Jasionki i Łańcuta). Rzeszowskimi Orlętami i Strzelcami dowodziła insp. ZS Barbara Gajewska – Dowódca JS 2021 w Rzeszowie.

Wśród przybyłych gości znaleźli się również: Przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego – Pan Andrzej Fischer oraz Pan Tomasz Jamróz-Piłsudski reprezentujący GRH 1 PP I Brygady Legionów Polskich.

Uroczystości rozpoczęły się meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego – brygadierowi ZS Markowi Matule.

Ważnym wydarzeniem podczas sobotniego apelu było złożenie przyrzeczenia przez orlęta i strzelców.

Do zgromadzonych w tym dniu uczestników swoje słowa skierowali: Komendant Główny Związku Strzeleckiego, Dowódca Krakowskiej Drużyny Orląt im. A. Petrykiewicza oraz Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2077 Kraków.

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów orlęcych i strzeleckich.

 

W dalszej części sobotniego Zgrupowania uczestnicy udali się na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego, a następnie wzięli udział w pikniku majowym na terenie SP im. Św. Jana Kantego w Liszkach, gdzie czekały na nich atrakcje, w tym: panel historyczno-edukacyjny przygotowany przez Panią Iwonę Fischer oraz Pana dr Pawła Naleźniaka, gra historyczno-edukacyjna, stoisko z materiałami edukacyjnymi przygotowane przez Pana Łukasza Płatka z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, stoisko historyczne przygotowane przez GRH 1 PP I Brygady Legionów Polskich, konkurs plastyczny, quiz wiedzy oraz loteria dla orląt.

Sponsorem strategicznym wydarzenia było PZU SA i PZU Życie SA.

Organizatorami Zgrupowania byli:

Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski

Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego

Wójt Gmina Liszki - Urząd Pan Paweł Miś

Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Rada i Zarząd Dzielnica VII Zwierzyniec, Kraków

Jednostka Strzelecka 2077 Kraków

oraz Krakowska Drużyna Orląt im. A. Petrykiewicza

 

Na podstawie: Facebook JS 2077 Kraków

Galeria zdjęć