2023-05-17 16:01:49

Strzelcy w akcji

W dniu 17.05.2023 r. w świetlicy "Strzelec" przy ul. Jagiellońskiej odbyły się programowe zajęcia strzelców z I Kompanii Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego.


Strzelcy, jak co  tydzień, tak i dziś szkolili się w ramach I Kompanii Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Strzelcy z drugiego plutonu doskonali swoje umiejętności w zakresie prowadzenie działań zabezpieczających na obiekcie. Kadrą instruktorską byli ich starsi koledzy z  pierwszego plutonu. Natomiast trzeci pluton poszerzał swoją wiedzę teoretyczną z zakresu umundurowania oraz wyposażenia obcych wojsk.

Szkolenie prowadzili sprawdzeni, doświadczeni instruktorzy. Nad całością czuwali: mł. insp. ZS Paweł Rejman oraz sierż. ZS Dawid Gruca.

(Partner: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Rzeszowie)

Galeria zdjęć