2023-05-16 18:21:35

Wtorek w "Strzelcu"

We wtorek odbyły się kolejne zajęcia dla strzelców IV Kompanii (XIV LO ZST w Rzeszowie) Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Szkolenie odbyło się w świetlicy „Strzelec” przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie.


We wtorek  w  godzinach od 17.30 do godz. 19.00 odbyły się zajęcia programowe młodzieży skupionej w IV Kompanii  przy Zespole Szkół Technicznych Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.  W kilku punktach nauczania instruktorzy realizowali tematy zajęć  na podstawie: „minimum programowe realizowane w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych – Decyzja Nr 10/Szkol/P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.01.2015r.”.  W zakres realizowanego minimum programowego wchodzi: wychowanie obywatelskie, wychowanie fizyczne, regulaminy, musztra, szkolenie ogniowe (strzeleckie), terenoznawstwo, taktyka, szkolenie medyczne, łączność i inne.

Szkolenie prowadzili sprawdzeni, doświadczeni instruktorzy. Nad całością czuwali: insp. ZS Barbara Gajewska – Dowódca JS 2021 i mł. insp. ZS Michał Stocerz – Zastępca Dowódcy JS 2021.

(Partner: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Rzeszowie)

Galeria zdjęć