STRZELCY PAMIĘTALI !
2023-05-12 20:40:11

88. Rocznica Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 11.05.2023 r. o godz. 18.00 odbyła się w Rzeszowie uroczystość złożenia wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w przeddzień 88. rocznicy Jego śmierci w których wzięli udział przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie ZS „Strzelec” JP oraz Związku Piłsudczyków RP O/Rzeszów.


Gdy zbliżała się godzina 18.00 w czwartek, 11 maja 2023 r., w Rzeszowie na Placu Wolności przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zgromadziła się grupa ludzi. Większość z nich była ubrana w mundury. Część miała stroje o nazwie "leśna pantera" wz 2010 i wz 2019. Tak była ubrana delegacja II Południowo-Wschodniego Okręgu im. gen. Mieczysława Wałęgi Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego. W jej gronie byli reprezentanci rzeszowskiej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Wystawili oni poczet sztandarowy. Opiekę nad strzelcami sprawowali: st. insp. ZS "S" JP Marek Strączek, mł. insp. ZS ''S" JP Michał Stocerz i mł. insp. ZS "S" JP Paweł Rejman. W strojach organizacyjnych Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej przybyli pod pomnik przedstawiciele drugiej ze wspomnianych instytucji. Strzelcy i piłsudczycy stanęli przy pomniku Marszałka, by uczcić 88-mą rocznicę jego śmierci. Warto nadmienić, iż w maju 1935 r., kiedy Polska dowiedziała się, że ziemskie życie Generalnego inspektora Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej dobiegło kresu, w tym właśnie miejscu ówczesna brać strzelecka zapaliła ognisko. Tak wtedy uczczono pamięć jednego z Ojców niepodległości naszej ojczyzny.
Teraźniejsi strzelcy oraz piłsudczycy nawiązali do tradycji tamtego pokolenia. W rzeczony czwartek o godz.18.00 strzelecki kapelan ks. Bogdan Tęcza rozpoczął przewodniczeniem modlitwie ceremonię uczczenia pamięci Józefa Piłsudskiego. Kolejny punkt obchodów stanowiło złożenie wieńca przed upamiętniającym Marszałka na Kasztance monumentem. O dostarczenie go zadbał pan Kazimierz Myrda. Po tym ceremonia zakończyła się. Należy zaznaczyć, że w jej trakcie uczczono również pamięć żołnierzy, których rój pod rozkazami Komendanta nie szczędził sił w boju o Polskę.
Obecność obu delegacji świadczy o patriotyzmie i pielęgnowaniu historii, do czego zachęcał Mentor Strzelca. Nota bene ostrzegał przy tym, by inni nie pisali historii Polski, zamiast Polaków.
PaR

Galeria zdjęć