2022-12-12 15:07:20

Strzelcy świętowali urodziny Marszałka Piłsudskiego na Litwie

Obchody 155. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, upamiętniające jednego z Ojców naszej Niepodległości i Szefa Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP, odbyły się na Litwie. Środowisko strzeleckie reprezentowali członkowie Komendy Głównej ZS „Strzelec” JP, Dowództwa Południowo-Wschodniego Okręgu oraz strzelcy i orlęta z JS 2051 Sędziszów Młp., wsparci przez strzelców z Kołaczyc.


Wizytę w Wilnie w dn. 4 grudnia 2022 r. strzelcy i orlęta rozpoczęli od odwiedzin Cmentarza na Antokolu, gdzie złożyli kwiaty przed pomnikiem w kwaterze wojennej żołnierzy polskich z lat 1919-1921 poległych w walkach z bolszewikami. Tam też wysłuchali, krótkiej prelekcji o wyzwoleniu Wilna i północo-wschodnich ziem II Rzeczpospolitej.

Główne uroczystości rozpoczęły się w Wilnie na Cmentarzu na Rossie –  jednej z czterech polskich nekropolii narodowych. Grób Marii z Billewiczów Piłsudskiej oraz serca jej Syna, a także groby polskich żołnierzy zostały przygotowane do wydarzenia przez strzelców i orlęta. Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnów państwowych Polski i Litwy przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po których głos zabrał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, marszałek senior Antoni Macierewicz, który odczytał list przesłany przez marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek, szef gabinetu ministra obrony narodowej, który odczytał list od wicepremiera Mariusza Błaszczaka oraz ambasador RP w Republice Litewskiej Urszula Doroszewska. Po wspólnej modlitwie wielowyznaniowej i odczytaniu Apelu Pamięci uczestnicy uroczystości m. in. weterani walk o niepodległość i działacze opozycji antykomunistycznej oraz strzelcy złożyli kwiaty przed Mauzoleum Matki i Serca Syna, a orlęta zapaliły znicze. Następnie złożono kwiaty w miejscu pochówku Powstańców Styczniowych, bohaterów trzech narodów – polskiego, litewskiego i białoruskiego. Po głównej uroczystości w Mauzoleum przyrzeczenie strzeleckie złożył strz. Kordian Kulczycki z Inspektoratu ds. Orląt ZS.

Kolejną częścią uroczystości była wizyta u Matki Bożej w Ostrej Bramie w Wilnie, gdzie modlił się Marszałek Józef Piłsudski i zostawił znane wotum z napisem „Dzięki Matko za Wilno”. Następnie w kościele pw. św. Teresy przylegającym do Ostrej Bramy, gdzie przed 86 laty spoczywało serce Józefa Piłsudskiego i trumna ze szczątkami jego matki, Marii Piłsudskiej z Bilewiczów, biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz odprawił dziś Mszę świętą koncelebrowaną w intencji Marszałka. Wśród księży koncelebrujących Mszę św. był także ks. Grzegorz Złotek – pełniący funkcje kapelana strzeleckiego w Kołaczycach. Liturgiczna służbę ołtarza pełnili strzelcy z podkarpackiego. Podczas Mszy św. Ordynariusz Polowy poświęcił odznakę 1. Brygady Legionów Polskich o numerze 1000, która została następnie ofiarowana przez uczestników Marszu szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej jako dziękczynne wotum za Niepodległość do Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej.

Drugi dzień obchodów rozpoczęło nawiedzenie Kościoła św. Kazimierza w Powiewiórce, w którym 15 grudnia 1867 r. ochrzczono Józefa Piłsudskiego. Wspólną modlitwę poprowadził biskup Wiesław Lechowicz. Następnie, w jego rodzinnym Zułowie, przy dębie posadzonym przez prezydenta Ignacego Mościckiego i Aleksandrę Piłsudską - wdowę po Marszałku, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk – rozpoczął uroczystość. Wśród przemawiających był także przedstawiciel mniejszości polskiej na Litwie, który przedstawił trudną sytuację Polaków w tym kraju.

Po złożeniu kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci Marszałka w Zułowie, w którym przyszedł na świat, uczestnicy uroczystości zapalili znicze przed dębami w Alei Pamięci Narodowej, które upamiętniają bohaterów powstań narodowych, ofiary wojen oraz słynnych synów i córki narodu. Tutaj asystę przy składaniu zniczy wystawiły Orlęta ZS, z JS 2051 z Sędziszowa Młp. i Ropczyc, pod dowództwem chor. ZS Patrycji Idzik. Również w Zułowie Wojsko Polskie i Związki Strzeleckie wystawiły podziały reprezentacyjne wraz z pocztami sztandarowymi.

Komendę Główną ZS "Strzelec" JP  reprezentował st. insp. ZS Marek Matuła, i st. insp. ZS Marian Milewski oraz st. insp. ZS Jacek Magdoń – Główny Inspektor ds. Orląt ZS.  Południowo-Wschodniego Okręg ZS „Strzelec” JP – st. insp. ZS Marek Strączek. Wyjazd zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego im. kpt. Franciszka Macha oraz Jednostka Strzelecka 2051 im. mjr. Władysława Rudolfa Wilka w Sędziszowie Młp. na czele z insp. ZS Bartłomiejem Feretem. Pododdział reprezentacyjny ZS „Strzelec” JP wystawiły jednostki strzeleckie z Sędziszowa Młp. i Kołaczyc. Wyjazd odbył się na zaproszenie ministra Jana J. Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

(jm)

Fot. Jacek Magdoń

Galeria zdjęć