2022-11-30 17:25:35

I Kompania JS 2021 się szkoliła

W każdą środę w świetlicy „Strzelca” w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 6 odbywają się zajęcia dla młodzieży strzeleckiej skupionej w I kompanii Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. W dniu 30.11.2022 r. odbyły się zajęcia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz z zakresu ratownictwa pola walki.


W każdą środę  w  godzinach od 16.30 do godz. 19.00 odbywają się zajęcia programowe młodzieży skupionej w I Kompanii  (z różnych szkół miasta Rzeszowa) Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej prelekcji na temat historii powstania listopadowego oraz jego przebiegu i konsekwencji dla naszego kraju, które we wspaniały sposób poprowadził Pan insp. ZS Paweł Rejman. Następnie odbyły się zajęcia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w I i II plutonie prowadzone przez sekc. ZS Patryka Gierczaka oraz w plutonie III prowadzone przez druż. ZS Bartosza Ziębę nad całością czuwał druż. ZS Dawid Gruca.

Szkolenie prowadzą sprawdzeni, doświadczeni instruktorzy.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadanie pn.: „Zachowaj orientację. Azymut-zdrowie”,  współfinansowane  przez Gminę Miasto Rzeszów.

Galeria zdjęć