2022-11-28 16:44:17

Umowa Partnerska z MON

W dniu 26 listopada 2022 r. w „Klubie Kościuszkowca” 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej k. Warszawy została podpisana umowa partnerska o współpracy pomiędzy Komendą Główną Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego a Ministrem Obrony Narodowej.


Z ramienia Komendy naszego Związku umowę podpisali: st. insp. ZS Marek Matuła – Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego i insp. ZS Miłosz Elgass – Sekretarz Komendy Głównej  Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Natomiast  w imieniu Ministra Obrony Narodowej umowę podpisał płk Mirosław Bryś - Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Nasz Związek należy więc do kilku organizacji, z którymi MON podpisał umowę partnerską. To z pewnością wyróżnienie, ale także ogromna odpowiedzialność, choć także możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji oraz szansa uczestniczenia w budowie zrębów, jakże ważnej dla Państwa Polskiego, budowy rzeczywistej współpracy z organizacjami proobronnymi.

Galeria zdjęć