2022-11-22 21:06:59

KSZTAŁTUJĄC CHARAKTER I TĘŻYZNĘ FIZYCZNĄ

Oferta, jaką przedstawia należącym doń Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego zawiera niezwykle szeroką gamę atrakcyjnych zajęć. Przekonała się o tym brać strzelecka, m. in. 19 listopada br. W ową sobotę, w Sali gimnastycznej Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie, dziewczęta i chłopcy spod strzeleckiego znaku z JS 2021 wzięli udział w ćwiczeniach z samoobrony.


Wśród nich była uczniowie Zespołu Szkól Technicznych, XIV Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ekonomicznego i Zespołu Szkól Samochodowych w Rzeszowie. Umiejętności w rzeczonym zakresie zdobywali i doskonalili pod kierunkiem pana Michała Gorleja, a także sekundującego mu pana Piotra Nowaka. Nota bene obaj prowadzący szkolenie instruktorzy zaprezentowali wysoki kunszt w sztuce obezwładniania groźnych intruzów. Strzelcy uczyli się obrony w różnych okolicznościach. Zapoznali się, m. in. z arkanami radzenia sobie w przypadku zaatakowania od tyłu lub napaści z użyciem ostrego narzędzia. Czynności wykonywali z ochotą i zapałem. Gdy szkolenie dobiegło końca, nie wyglądali na takich, którzy mieliby dość.                                                                                                                                 

             Pieczę nad ćwiczącymi sprawowali: pani  inspektor ZS ‘’S” JP Barbara Gajewska, pan młodszy inspektor ZS ‘’S’’ JP Paweł Rejman i pani starszy sierżant ZS ‘’S’’ JP Katarzyna Kopacz. Szkolenie obejrzał też pan starszy inspektor ZS ‘’S’’ JP Marek Strączek – dowódca II południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego. Stało się ono okazją do uzyskania cennych i wyjątkowych kwalifikacji. Jest także początkiem kolejnej formy pracy na strzeleckiej niwie. Organizatorzy zajęć dziękują włodarzom Medycznej Szkoły Policealnej za  udostępnienie obiektu do ich przeprowadzenia.

Redakcja

Galeria zdjęć