2022-11-20 22:15:47

Obchody 104. Rocznicy Obrony Lwowa

W dniu 20.11.2022 r. w kościele świętego Krzyża w Rzeszowie została odprawiona w intencji Obrońców Lwowa Msza święta pod przewodnictwem ks. prałata Władysława Jagustyna, w której wzięły udział Orlęta ZS Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie ZS „Strzelec” JP.


W kazaniu ks. prałat Władysław  przypomniał Obrońców Lwowa ich wspaniałą  postawę bohaterstwo i poświęcenie dla Ojczyzny. Mianem Orląt Lwowskich określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy wobec braku we Lwowie regularnych oddziałów wojskowych wojska polskiego, w listopadzie 1918 ochotniczo walczyli o miasto z oddziałami wojsk ukraińskich.

Po zakończonej Mszy Świętej, przed tablicami umieszczonymi na frontonie kościoła  została odmówiona modlitwa oraz zostały złożone zapalne znicze przez Orlęta Związku Strzeleckiego Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.

Młodzi ochotnicy walczyli też na przedpolu miasta z Armią Czerwoną w czasie wojny polsko bolszewickiej latem 1920 roku. W skład oddziałów ochotniczych wchodzili uczniowie, studenci, robotnicy, urzędnicy, chłopcy i dziewczęta.

W walkach we Lwowie do 22 listopada 1918 włącznie uczestniczyło z bronią w ręku lub w służbach pomocniczych 6022 osób, w tym 1374 uczniów szkół  powszechnych i średnich oraz studentów. 2640 nie przekroczyło 25 roku życia, najmłodszy miał 9 lat.

Zdjęcia: druż. ZS  Anna Bator

Galeria zdjęć