ZACHOWAJ ORIENTACJĘ. AZYMUT – ZDROWIE"
2022-11-17 19:20:04

Poniedziałek w „Strzelcu”

Poniedziałek w „Strzelcu” W poniedziałek 14.11.2022 r., w ramach zadania pn. „Zachowaj Orientację. Azymut – Zdrowie”, wspartego przez Miasto Rzeszów, odbyły się w siedzibie Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-kuli Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego zajęcia sportowo-rekreacyjne ze wspinaczki górskiej.


Zajęcia prowadzili nasi doskonali instruktorzy o wysokich umiejętnościach st. chor. Mateusz Dziepak i st. chor. ZS Michał Urman.

Celem zadania jest zagospodarowanie  czasu wolnego dzieci i młodzieży mieszkających w mieście Rzeszowie, uczęszczających do rzeszowskich szkół (podstawowych i średnich), poprzez podniesienie,  rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej i umiejętności sportowych  prowadzących do odnowy sił psychofizycznych. 

Zadanie pn.: „Zachowaj Orientację. Azymut – Zdrowie” jest współfinansowane przez Gminę Miasto Rzeszów.

Galeria zdjęć