2022-10-22 09:25:58

Czwartkowe spotkanie „Orląt” ZS

W dniu 20.10.2022 r. odbyły się kolejne zajęcia dla „Orląt” Związku Strzeleckiego (uczniowie ze Szkół Podstawowych Rzeszowa) należących do Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Spotkanie odbyło się w świetlicy „Strzelec” przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie.


Były to zajęcia przeznaczone dla najmłodszej grupy wchodzącej w skład Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Zajęcia odbyły się w świetlicy „Strzelec” przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie.

Dzieci - „Orlęta” ZS w atrakcyjny sposób miały zagospodarowany czas wolny. Było miejsce na  edukację – z pierwszej pomocy przedmedycznej omówiono  rodzaje opatrunków (bandaże, chusty, szyny),  zawartość apteczki samochodowej aby dzieci miały świadomość że wiele niezbędnych rzeczy są na obowiązkowym wyposażeniu samochodu. I aby w sytuacji niebezpiecznej miały świadomość ze warto skorzystać z apteczki. Odbył się pokaz zakładania chust i bandażowania.

Następnie Orlęta zostały zapoznane  ze stopniami strzeleckimi i orlęcymi. W przerwie dzieci miały chwilę na rekreacje i zabawę.

Na zakończenie Ks. Kapelan Orląt ZS st. chor. ZS Bogdan Tęcza omówił akcję pn: „Dokarmiamy leśne zwierzęta” i zachęcił dzieci do  zbiórki  zboż, kasz, nasion dyni oraz słonecznika.


Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadanie pn.: „Zachowaj orientację. Azymut-zdrowie”,  współfinansowane  przez Gminę Miasto Rzeszów.

Zdjęcia: druż. ZS Anna Bator

Galeria zdjęć