2022-10-06 20:16:27

Zajęcia dla „Orląt” ZS

W czwartek w dniu 6.10.2022 r. odbyły się zajęcia dla „Orląt” Związku Strzeleckiego (uczniowie ze Szkół Podstawowych Rzeszowa) należących do Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Spotkanie odbyło się w świetlicy „Strzelec” przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie.


Były to zajęcia przeznaczone dla najmłodszej grupy wchodzące w skład Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. w świetlicy „Strzelec” przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie.

Dzieci - „Orlęta” ZS w atrakcyjny sposób miały zagospodarowany czas wolny. Było miejsce na  edukację, rekreację i zabawę. Zajęcia poprowadzili sprawdzeni, doświadczeni instruktorzy. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadanie pn.: „Zachowaj orientację. Azymut-zdrowie”,  współfinansowane  przez Gminę Miasto Rzeszów.

Galeria zdjęć