2022-09-19 17:48:08

Strzelcy na uroczystościach w Lesie Turzańskim

W niedzielę, 18 września 2022r. Orlęta i Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1914 im. ppor. Jakuba Darochy w Sokołowie Małopolskim Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających mord polskich żołnierzy przez rosyjskie NKWD w roku 1944.


Uczestników uroczystości przywitał  Burmistrz Sokołowa Młp. Andrzej Ożóg

 

Następnie rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczyła Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Msza św. Polowa została odprawiona nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 r. w Turzy k. Sokołowa. Po zakończonym nabożeństwie przeprowadzono Apel Pamięci, oddano salwę honorową i złożono wieńce i kwiaty. W uroczystości uczestniczyli liczni kapłani, przedstawiciele Parlamentu, władz samorządowych, wojska wraz z orkiestrą, kombatanci, pododdziały Orląt i Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 1914 im. ppor. Jakuba Darochy w Sokołowie Małopolskim  Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, poczty sztandarowe i liczni wierni z Sokołowa i okolic.

Obóz karny NKWD w Trzebusce k. Sokołowa Młp. działał od 15 sierpnia do połowy listopada 1944 r. Był ulokowany na pastwisku gminnym w Trzebusce. Przetrzymywani byli w nim Polacy z Kresów Wschodnich i okolic, a również Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Litwini, Węgrzy i inni. Osobną grupę stanowili żołnierze Armii Czerwonej oraz Armii Krajowej. Wśród osadzonych Polaków przeważali żołnierze, którzy zdążali na odsiecz Warszawy i zostali schwytani i rozbrojeni. W obozie mieścił się sąd, który orzekał bądź przymusowe wcielenie do Armii Berlinga, wywózki w głąb ZSRR lub karę śmierci. Straceń dokonywano w lasach Turzy.

Zdjęcia: nowiny24.pl i MGOK w Sokołowie Młp.

Galeria zdjęć