Strzelcy z Gminy Świlcza byli obecni
2022-07-24 12:01:25

78. Rocznica Akcji „Burza” w Bratkowicach - gmina Świlcza

W dniach 23-24.07.2022 r. w Bratkowicach odbyły się Obchody 78. 77. Rocznica Akcji „Burza” w Bratkowicach , w których czynnie wzięli udział orlęta i strzelcy III kompanii złożonej z młodzieży Gminy Świlcza Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


W sobotę 23.07.2022 r. w Bratkowicach rozpoczęły się dwudniowe obchody akcji „Burza” o pokazu dynamicznego pojazdów starych militarnych. Warto nadmienić, że swoje pojazdy wojskowe na tym pokazie prezentował  st. chor. ZS Mateusz Kaczmarzyk, członek naszego Strzelca.

Następnie złożono wiązanki kwiatów przed pomnikiem wzniesionych ku czci pomordowanych i poległych miejscowych żołnierzy AK. Wiązanki kwiatów m.in. złożyli: Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza, a także st. insp. ZS Marek Matuła – Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz st. insp. ZS Marek Strączek – Dowódca Płd. –Wsch. Okręgu Strzeleckiego.
Posterunek honorowy i asystę wystawiła III Kompania Gminy Świlcza Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.

SPOTKANIE Z HISTORIĄ

Bardzo interesującą częścią sobotniego wieczoru była prezentacja multimedialna pt. „Operacja „Burza” zgrupowania AK Rzeszów”, starannie przygotowana i perfekcyjne prowadzona przez mł. insp. ZS Artura Szarego – Dowódcę III Kompanii Gminy Świlcza wchodzącej w skład Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, a jednocześnie historyka i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Przybliżył on słuchaczom znane i nieznane fakty historyczne sprzed ponad siedemdziesięciu lat, dotyczącej słynnej akcji „Burza” w okresie II wojny światowej, która na terenie Bratkowic i okolicznych miejscowości trwała 8 dni od 26 lipca do 2 sierpnia 1944r. Artur Szary przypomniał też ważne fakty z przebiegu działań akcji „Burza”, m.in. krwawej potyczki akowców z Niemcami, podczas której poległo kilku miejscowych partyzantów AK. Wspomniał też o bestialskim zamordowaniu przez hitlerowców 9. akowców z Bratkowic na obrzeżach sąsiedniej Trzciany w dniu 27 lipca 1944r.

Niedziela 24.07.2022 r. była drugim dniem uroczystych obchodów 78. rocznicy akcji „Burza” w Bratkowicach. O godz. 12.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym. Po zakończonym nabożeństwie zostały złożone wiązanki kwiatów na zbiorowej mogile, w której spoczywają pomordowani i polegli żołnierze AK.

OBCHODY 78.ROCZNICY AKCJI „BURZA” W GMINIE ŚWILCZA

Mieszkańcy Bratkowic, sołectwa gminy Świlcza, corocznie uroczyście obchodzą kolejne rocznice słynnej akcji o kryptonimie „Burza”, która na terenie tej wsi i okolicznych miejscowości trwała 8 dni (od 26 lipca do 2 sierpnia 1944r.). Tylko z Bratkowic  zginęło 13. partyzantów – żołnierzy Armii Krajowej, w tym 9. z nich zostało bestialsko zamordowanych przez Niemców 27 lipca 1944r. Ich ciała spoczywają w zbiorowej mogile na bratkowickim cmentarzu parafialnym. Ponadto mieszkańcy Bratkowic dla uczczenia ich pamięci, wznieśli trzy pomniki (obeliski) : na obrzeżach sąsiedniej Trzciany w miejscu kaźni, w centrum wsi obok Domu Strażaka oraz w parku podworskim, gdzie tuż obok posadzono pamiątkowe dęby dla upamiętnienia bohaterskich żołnierzy AK z Bratkowic.

Z tej okazji organizatorzy przygotowali interesujący program tegorocznych obchodów rocznicowych. Mieszkańcy mogli podziwiać m.in. ciekawą wystawę sprzętu militarnego z okresu II wojny światowej, dynamiczny pokaz pojazdów wojskowych, prezentację banderii konnej z jeźdźcami ubranymi na wzór partyzantów AK. Mogli ponadto wysłuchać  gawędy historycznej pt. operacja „Burza” Zgrupowanie Rzeszów-Zachód i  uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych z bratkowickim Chórem „Resonantae”.  Była też możliwość delektowania się smakiem żołnierskiej grochówki, serwowanej przez panie z TMZB.

Już około godz. 17.00 do parku zaczęli licznie przybywać mieszkańcy Bratkowic i gminy Świlcza z całymi rodzinami.  Z wielkim zainteresowaniem zwiedzali wystawę sprzętu militarnego z okresu II wojny światowej, broni palnej, umundurowania i innego wyposażenia wojskowego.  Wystawcy chętnie odpowiadali na pytania zwiedzających, imponując sporym zasobem wiedzy na temat eksponowanego sprzętu i uzbrojenia.

Duże zainteresowanie publiczności wzbudziła widowiskowa i dynamiczna , prezentacja banderii konnej, złożonej z jeźdźców z miejscowości: Rzeszów – Przybyszówka, Świlcza i Trzciana. Jeźdźcy ubrani byli na wzór oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. Głównymi organizatorami banderii konnej, są od dłuższego czasu: Jan Molenda – Rzeszów-Przybyszówka, Zygmunt Majka – Świlcza i Kazimierz Łagowski - Trzciana

Najwięcej emocji wzbudzał dynamiczny pokaz pojazdów wojskowych, który widzowie obserwowali podczas przejazdu po specjalnie wydzielonym i zabezpieczonym terenie  przyległym do parku. O historii i przeznaczeniu każdego z poszczególnych typów prezentowanych  pojazdów z podziałem na kołowe i gąsienicowe – opowiadał Michał Flis, pasjonat militariów. Po zakończonym pokazie, można było z bliska obejrzeć wszystkie pojazdy, a nawet skorzystać z krótkiej przejażdżki, z której chętnie korzystały dzieci. Był też czas na wykonanie pamiątkowych fotografii.

W trakcie tej uroczystości rocznicowej w parku podworskim, nastąpił moment złożenia wiązanek kwiatów  przed obeliskiem ku czci bohaterskich żołnierzy AK, pomordowanych i poległych podczas akcji „Burza”. Wiązanki złożyli m.in. Adam Dziedzic – Wójt Gminy i jego zastępca Sławomir Styka, delegacja Związku Strzeleckiego „Strzelec”: st. insp. Marek Matuła, chor. Aneta Szczygieł i  st. insp. Marek Strączek oraz przedstawiciele Grup Rekonstrukcji Historycznych, uczestniczących w pokazach i prezentacji sprzętu militarnego.

Po uroczystej ceremonii złożenia kwiatów, odbyła się gawęda historyczna na temat operacji „Burza” Zgrupowania Rzeszów-Zachód. Prezentację multimedialną prowadził mŁ. insp.  ZS „Strzelec” Artur Szary – historyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Przedstawił on najważniejsze fakty historyczne dotyczące struktur  organizacyjnych Armii Krajowej Zgrupowania Rzeszów-Zachód oraz działania zbrojne akowców podczas akcji „Burza” w 1944r. na terenie Bratkowic i okolicznych miejscowości.  Wymienił  nazwiska i pseudonimy konspiracyjne poszczególnych dowódców Armii Krajowej na tym terenie. A. Szary wspomniał również nazwiska żołnierzy AK z Bratkowic, którzy zostali zamordowani  przez hitlerowców 27 lipca 1944r. oraz tych, którzy polegli w bezpośredniej walce z okupantem , a także tych, którzy zostali zamordowani przez Urząd Bezpieczeństwa w okresie komunistycznym. 

Władysław Kwoczyński

Wykorzystano zdjęcia z portalu nowiny24.pl autorstwa Krzysztofa Kapicy.

Galeria zdjęć