2022-07-11 15:37:05

PROMOCJA OFICERSKA W AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

W sobotę 9 lipca 2022 r. na wrocławskim rynku miała miejsce podniosła uroczystość. Blisko 400 absolwentów Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski. Wśród nich byli także nasi strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Minister Obrony Narodowej – wicepremier RP Pan Mariusz Błaszczak oraz szef sztabu generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak.

Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie  insp. ZS Barbara Gajewska, dumna ze swoich podopiecznych, obecna na uroczystości złożyła nowo promowanym oficerom gratulacje  i życzenia oraz wręczyła pamiątkowe ryngrafy.

 

Galeria zdjęć