2022-06-14 19:43:04

Porozumienie o współpracy pomiędzy 3. PBOT i ZS „Strzelec” JP

W dniu 14.06.2022 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej oraz Komendą Główną Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji 3 PBOT przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie z udziałem Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, która pogratulowała podjętych działań.


Porozumienie podpisali Komendant Główny st. insp. ZS  Marek Matuła, Sekretarz/Szef Sztabu insp. ZS Miłosz Elgass oraz Dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej   płk Michał Małyska.  W obecności Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie Centralnego Wojskowego Centrum  Rekrutcji  płk Mariusza Stopy, Dowódcy Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego st. insp. ZS Marka Strączka, a także przedstawicieli Związku i 3 PBOT.

Porozumienie zostało zawarte na podstawie decyzji nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z 7 grudnia 2020 w sprawie współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. 

Strony będą współpracować w realizacji m.in. następujących celów:
- popularyzowania działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży,
- promowania obrony terytorialnej oraz zawodowej służby wojskowej,
- budowanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia przekonania, że żyjemy w wolnym kraju i zawsze będziemy o naszą wolność i niepodległość zabiegać i walczyć.

Gratuluję  podjęcia słusznej inicjatywy, aby zacieśnić współpracę pomiędzy siłami zbrojnymi a związkiem „Strzelec”.  Obie strony łączy niewątpliwie miłość do Ojczyzny i polskiej tradycji, ale co ważne – czynnikiem łączącym pozostaje wola służby państwu polskiemu, za co jestem bardzo wdzięczna – podkreśliła Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Ta umowa stwarza nam możliwości do rozwijania postaw proobronnych, patriotycznych, wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, które będą miały na celu jedno – zachęcanie młodzieży do wstępowania do sił zbrojnych, nie tylko do wojsk obrony terytorialnej, ale do całych sił zbrojnych – powiedział płk Michał Małyska, Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej..

 Formalizacja umowy spowoduje powstanie mocnych ram, które będą pomagały nam na przyszłość. Duża część naszej dorosłej kadry jest jednocześnie żołnierzami 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie –mówił st. insp. ZS Marek Matuła, Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Wykorzystano zdjęcia i tekst ze strony internetowej:rzeszow.uw.gov.pl  i radio.rzeszow.pl

„HISTORIA, TRADYCJA I TERAŹNIEJSZOŚĆ”

        14 czerwca 2022 r. w Sali Tradycji 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy między wspomnianą formacją a Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Porozumienie desygnowali podpisami na stosownym dokumencie Dowódca 3 PBOT - płk Mirosław Małyska i Komendant Główny ZS”S”JP – st. insp. Marek Matuła. To ważne dla sygnatariuszy wydarzenie uświetniła obecność zaproszonych gości. W ich gronie byli obecni, m. in. wojewoda podkarpacki – dr Ewa Leniart i Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk Mariusz Stopa. W trakcie spotkania pani wojewoda wyraziła strzelcom uznanie i podziękowała im za pracę oraz zaangażowanie na rzecz naszej ojczyzny.

       Zawarte porozumienie jest nawiązaniem do historii i chlubnej tradycji. W 1937 r. powstała Podkarpacka Brygada Obrony Narodowej. W jej skład wszedł Rzeszowski Batalion Obrony Narodowej. Duży wpływ na utworzenie tych formacji miał ówczesny rzeszowski „Strzelec”.

Paweł Rejman

Galeria zdjęć