2022-06-11 07:26:07

Przyrzeczenie 40 strzelców z JS 2017 w Dębicy

W dniu 9.062022 r. w święto 5. Pułku Strzelców Konnych w Dębicy, po raz pierwszy „Strzelcy” Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego złożyli przyrzeczenie na nowy sztandar związku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. por. Marcin Krępa, kapelan 33 Batalionu Piechoty Lekkiej WOT.


Młodzi członkowie organizacji po raz pierwszy składali przyrzeczenie na nowy sztandar związku, który w rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 12 maja 2022 roku w Warszawie, nadał „Strzelcowi”, Pan minister Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Matką Chrzestną sztandaru jest Pani Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP. Rotę przyrzeczenia odczytał Pan Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy.

Uroczystość była także okazją do wręczenia związkowych wyróżnień. Krzyże Strzeleckie, z rąk Komendanta Głównego st. insp. ZS Marka Matuły, otrzymali - srebrny krzyż: mł. insp. Andrzej Lis, brązowy krzyż: st. sierż. Aleksander Giza oraz żołnierz WOT kpr. Jan Rec.

Rozkazem Dowódcy Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego st. insp. ZS Marka Strączka, replikę odznaki 1. Brygady Legionów, w uznaniu zasług  za wieloletnią wierną służbę Związkowi i Ojczyźnie, otrzymał dowódca Jednostki Strzeleckiej 2017 im. Tadeusza Münicha w Dębicy – mł. insp. ZS Artur Lis.

W uroczystości obok władz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, strzelców oraz członków ich rodzin, wzięli udział przedstawiciele Wojska Polskiego i Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy. Wiceburmistrz Maciej Małozięć podziękował Związkowi Strzeleckiemu za ofiarną służbę w środowisku lokalnym.

Żródło: strona internetowa - Dębica Nasze Miasto

Galeria zdjęć