2022-06-09 09:06:17

Posiedzenie Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności

W dniu 8.06.2022 r. w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności na temat współdziałania służb mundurowych z organizacjami proobronnymi, w którym uczestniczył st. insp. ZS Marek Matuła Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.


Na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej zaprezentowali dotychczasowe doświadczenie współpracy z organizacjami proobronnymi oraz zmiany wynikające z ustawy o obronie ojczyzny. Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przeanalizował możliwe miejsca w systemie bezpieczeństwa narodowego gdzie można wykorzystać potencjał organizacji proobronnych.

 Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego st. insp. ZS Marek Matuła jak i inni reprezentanci organizacji proobronnych podzieli się swoimi refleksjami i doświadczeniem ze współpracy z wojskiem i MON.

 Efektem posiedzenia Rady będą przedstawione rekomendacje dla Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, być może również propozycje zmian na poziomie legislacyjnym, takie aby potencjał organizacji proobronnych był należycie wykorzystany.

Żródło:  Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Galeria zdjęć