2022-04-27 16:19:19

Przyrzeczenie Strzelców i Orląt z Łańcuta.

W dniu 24.04.2022r. w Łańcucie, miała miejsce uroczystość przekazania Samodzielnemu Plutonowi w Łańcucie wchodzącemu w skład Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa - Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, barw oraz symboli 10 Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta.


Strzelcy i orlęta Samodzielnego Plutonu w Łańcucie, złożyli przyrzeczenie na sztandar macierzystej Jednostki Strzeleckiej 2021, rotę przyrzeczenia w obecności Komendant Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Marka Matuły oraz Dowódcy Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego st. insp. ZS Marka Strączka, odczytał Zastępca Dowódcy Jednostki 2021, mł. insp. ZS Michał Stocerz. Na zakończenie uroczystości, publiczność miała możliwość uczestniczyć w pokazie musztry paradnej, przygotowanej przez dziewczęta z XIV LO (IV Kompania JS2021) w towarzystwie Strzelców Konnych w barwach 10 Pułku.

Całości uroczystości towarzyszyli ułani wraz z orkiestrą i pododdziałem reprezentacyjnym z Ochotniczego Szwadronu Kawalerii z Wierzawic w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.

Galeria zdjęć