Zakończenie i podsumowanie przedsięwzięcia
2018-12-09 12:19:58

Zachowaj Orientację. Azymut-Zdrowie

W okresie od 3.04.2018 r. do 30.11.2018 r. zgodnie z zawartą umową nr 41/2018 z dnia 12.03.2018 r. pomiędzy: Gminą Miastem Rzeszów a Towarzystwem Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie, w ramach zadania publicznego w zakresie organizacji zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego.


Przedsięwzięcie to nosi nazwę „Zachowaj orientację. Azymut –Zdrowie”. Zadanie  adresowane było dla młodych ludzi którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas, podnieść swoją sprawność fizyczną ucząc się życia  i współpracy w zespole, poznając w trakcie szkoleń zasady postępowania w sytuacji zagrożenia, ucząc się nieść pomoc potrzebującym. W ramach zadania zorganizowano trzy przedsięwzięcia:
Pierwsze  odbyło się w dniach 20-24.04.2018 r. w Ośrodku Szkolenia Górskiego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Trzciańcu. Podczas pobytu na tym poligonie przeprowadzono zawody „Biegi na orientację” z punktami szkoleniowymi z dziedziny wojskowej. W tym przedsięwzięciu wzięło udział 55 osób. Dla potrzeb przewiezienia uczestników wynajęto autobus. W ośrodku w Trzciańcu zabezpieczono zakwaterowanie w salach żołnierskich, a posiłki były przygotowane przez żołnierzy 1 batalionu strzelców podhalańskich. Ponadto zorganizowano ognisko oraz pogadankę na temat zagrożeń uzależnieniami. Popołudniu gry i zabawy. Również odbyło się szkolenie ze wspinaczki wysokogórskiej (praktyka na ściance wspinaczkowej). 
Drugie  zadanie odbyło się w dniach 12-13.05.2018 r. Była to wycieczka rekreacyjno-edukacyjna do Krakowa, w której wzięło udział 47 osób. W programie dzieci i młodzież mogła zwiedzić stary  Kraków. Uczestnicy byli na Wawelu, na starym Rynku, na kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego, Na nocleg udano się do Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie, gdzie odbyła się pogadanka na temat uzależnień od nikotyny i alkoholu. Następnie zorganizowano dla Orląt ZS gry i zabawy ruchowe.Trzecie przedsięwzięcie odbyło się w dniach 6-7.10.2018 r. W tych dniach odbyła się wycieczka szkoleniowo-turystyczna do Warszawy, w której wzięło udział 44 uczestników.  W programie było zwiedzanie Warszawy m.in. Łazienki, Warszawskie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Sportu, oraz Muzeum Paleontologiczne. Oczywiście również Orlęta ZS były na Starym Mieście. Nocleg był zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach, gdzie młodzież mogła posłuchać pogadanki o zagrożeniach uzależnieniami oraz wziąć udział w grach i zabawach. Warto podkreślić, że w każdym przedsięwzięciu brało udział po 5 opiekunów  i wychowawców, którzy swoją pracę wykonali społecznie, w formie wolontariatu.

Zadanie powyższe zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Rzeszowa.
 

Galeria zdjęć