2021-10-27 21:10:07

Środa w "Strzelcu"

W środę odbyły się kolejne zajęcia dla strzelców I Kompanii (ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 1, LO Sióstr Prezentek, ZSS w Rzeszowie) Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Szkolenie odbyło się w świetlicy „Strzelec” przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie.


W środy  w  godzinach od 16.30 do godz. 19.00 odbyły się zajęcia programowe młodzieży skupionej w I Kompanii  Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.  W kilku punktach nauczania instruktorzy realizowali tematy zajęć  na podstawie: „minimum programowe realizowane w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych – Decyzja Nr 10/Szkol/P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.01.2015r.”.  W zakres realizowanego minimum programowego wchodzi: wychowanie obywatelskie, wychowanie fizyczne, regulaminy, musztra, szkolenie ogniowe (strzeleckie), terenoznawstwo, taktyka, szkolenie medyczne, łączność i inne.

Szkolenie prowadzili sprawdzeni, doświadczeni instruktorzy. Nad całością czuwał: chor. ZS  Michał Urman.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadanie pn.: „Zachowaj orientację. Azymut-zdrowie”,  współfinansowane  przez Gminę Miasto Rzeszów.

Galeria zdjęć