"3 Kroki..."
2021-10-17 12:33:22

Jesienne ćwiczenia Jednostki Strzeleckiej 2021 z Rzeszowa w OSG Trzcianiec

Dzięki przychylności Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 16 października kwietnia 2021 r. strzelcy rzeszowskiej jednostki strzeleckiej ( I i IV kompania) wzięli udział w ćwiczeniach marszowych i szkoleniu w Ośrodku Szkolenia Górskiego w Trzciańcu, w ramach zadania pn.: „3 Kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień".


Z inicjatywy insp. ZS Barbary Gajewskiej Zastępcy Dowódcy JS 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego  zostały zorganizowane  zawody w marszach na orientację połączone ze strzeleckimi  zajęciami szkoleniowymi w Ośrodku Szkolenia Górskiego   21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Trzciańcu, gdzie młodzież strzelecka podnosiła własną sprawność, kształciła umiejętności i współpracy, a także pracy zespołowej.

Strzelcy mogli odbyć ćwiczenia doskonalające umiejętności współdziałania w drużynie oraz prowadzenia celnego ognia na wojskowym symulatorze strzelań - „Śnieżnik”. Ćwiczenia na symulatorze  prowadzone były w małych 5 osobowych drużynach z wykorzystaniem karabinków wz. 96 Beryl. Każda drużyna miała wykonać określone zadnie w oparciu o przygotowany scenariusz. W ten sposób strzelcy mogli przenieść się na wirtualne pole walki,  gdzie w  bardzo realistyczny sposób uczestnicząc w akcji bojowej konfrontowali nabyte umiejętności strzeleckie i działanie w drużynie. Śnieżnik to urządzenie szkolno-treningowe. Pozwala przygotować żołnierzy do ćwiczeń na strzelnicach, z wykorzystaniem różnych typów broni, w różnego rodzaju środowiskach i warunkach atmosferycznych, do akcji samodzielnej i zbiorowej. Trenażer uzupełnia tradycyjne szkolenie ogniowe. Cyfryzacja pozwala wykreować nieograniczoną liczbę scenariuszy ćwiczeń w różnych sytuacjach bojowych. Pole walki pokazywane jest na ekranie w dużej rozdzielczości, dzięki czemu żołnierz ma wrażenie, że uczestniczy w akcji bojowej.

Ponadto w zorganizowanych punktach szkoleniowych  na trasie marszu strzelcy odbywali zajęcia  na ściance wspinaczkowej, z terenoznawstwa - orientacji  w terenie, taktyki z użyciem karabinków ASG, wstępne zajęcia survivalowe, zasady posługiwania się karabinkiem "beryl" oraz ratownictwa pola walki – medyczne. Zajęcia  prowadzili żołnierze - instruktorzy z 1 batalionu strzelców podhalańskich w Rzeszowie.

Pobyt w OSG 21 BSP w Trzciańcu zakończyła prezentacja Wozu Ewakuacji Medycznej ROSOMAK S.A., który przeznaczony jest do zbiórki rannych i porażonych z pola walki, udzielania pierwszej pomocy medycznej obejmującej zarówno opatrywanie ran i urazów oraz podtrzymywanie podstawowych czynności życiowych. Podwyższenie tylnej części kadłuba pojazdu zapewnia możliwość szybkiej ewakuacji rannych (w tym 3 w pozycji leżącej) oraz wygodną i ergonomiczną pracę personelowi medycznemu. Skład załogi stanowią dowódca wozu, podoficer sanitarny, 2 sanitariuszy oraz kierowca – mechanik.

Zajęcia  nadzorowała: insp. ZS Barbara Gajewska – Zastępca Dowódcy JS 2021. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: st. chor. ZS Grzegorz Gajewski, chor. ZS Katarzyna Noga, chor. ZS Michał Urman, st. sierż. ZS Monika Machowska i st. sierż. Daniel Dziepak.

Serdecznie dziękujemy Panu gen. bryg. Dariuszowi Lewandowskiemu - Dowódcy 21 BSP w Rzeszowie za owocną współpracę, przychylność i życzliwość oraz pomoc przy organizacji szkolenia.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - w ramach projektu: „3 KROKÓW ZE STRZELCEM DO WOLNOŚCI OD UZALEZNIEŃ”.

Zdjęcia: st. chor. ZS Grzegorz Gajewski

Galeria zdjęć