ZACHOWAJ ORIENTACJĘ. AZYMUT-ZDROWIE
2021-10-13 21:00:44

Wtorek w „Strzelcu”

We wtorek odbyły się kolejne zajęcia dla strzelców IV Kompanii (XIV LO Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie) Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Szkolenie odbyło się w świetlicy „Strzelec” przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie.


We wtorek w  godzinach od 17.00 do godz. 19.30 odbyły się zajęcia programowe młodzieży skupionej w IV Kompanii  przy XIV LO Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, wchodzącej w skład Jednostki Strzeleckiej 2021.  W kilku punktach nauczania instruktorzy realizowali tematy zajęć  na podstawie: „minimum programowe realizowane w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych – Decyzja Nr 10/Szkol/P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.01.2015r.”.  W zakres realizowanego minimum programowego wchodzi: wychowanie obywatelskie, wychowanie fizyczne, regulaminy, musztra, szkolenie ogniowe (strzeleckie), terenoznawstwo, taktyka, szkolenie medyczne, łączność i inne.

Szkolenie prowadzili sprawdzeni, doświadczeni instruktorzy. Nad całością czuwali: insp. ZS Barbra Gajewska – Zastępca Dowódcy JS 2021 i st. chor. ZS Michał Stocerz – Szef ds. Logistycznych JS 2021.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadanie pn.: „Zachowaj orientację. Azymut-zdrowie”,  współfinansowane  przez Gminę Miasto Rzeszów.

Galeria zdjęć