„3 kroki…”
2021-10-12 17:44:41

Wycieczka Orląt i Strzelców do Żurawicy i Przemyśla

W dniu 9 października 2021 r. w ramach zadania pn.: „3 Kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień", Orlęta i Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Żurawicy i Przemyśla.


W Żurawicy gościliśmy w 1 batalionie czołgów. Żołnierze przygotowali uczestnikom wycieczki ciekawe zajęcia. Orlęta i strzelcy zostali podzieleni na cztery grupy, aby wszyscy mogli brać aktywny udział w zajęciach. Każda grupa miała opiekuna wojskowego,  który  oprowadzał nas po kolejnych punktach. Były to:

- w Izbie Tradycji zapoznanie z historią batalionu ,

- zapoznanie ze  sprzętem wojskowym używanym przez czołgistów,

- doskonalenie umiejętności strzeleckich na urządzeniu szkolno-treningowym,

- zapoznanie z czołgiem T-72 M1.

Żołnierze  atrakcyjnie prowadzili zajęcia i bardzo chętnie odpowiadali na wiele zadanych pytań. Ogromne zaciekawienie sprawił czołg, który przyjechał do nas na wyznaczony punkt. Wszyscy mogli zwiedzić wnętrze czołgu. Obsługa czołgu

dbała o bezpieczeństwo zwiedzających. Po zajęciach w jadalni batalionu wszyscy ze smakiem zjedli pyszny obiad. Dziękujemy dowódcy i żołnierzom z 1 batalionu czołgów za gościnne przyjęcie.

Następnie pojechaliśmy do Przemyśla, gdzie pieszo zwiedzaliśmy starówkę przemyską. Był też czas na pogadankę na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny.

 

Byliśmy przy pomniku Przemyskich Orląt.  Tam była pogadanka „Jak w 1918 roku młodzież walczyła o polski Przemyśl” opisująca bohaterską postawę Przemyskich Orląt w walkach o miasto Przemyśl, pomimo że wielu z nich podczas walk  odniosło rany a inni oddali w ofierze odradzającej się Ojczyźnie to, co  mieli najcenniejsze – swoje młode życie.

Następnie na przemyskim rynku odwiedziliśmy „wojaka Szwejka” oraz fontannę z niedźwiedzicą, będąca herbem Przemyśla. Byliśmy również w Katedrze greko – katolickiej oraz w Katedrze rzymsko – katolickiej. Przy każdym zwiedzanym obiekcie przedstawiano krótkie pogadanki.

Opiekunami młodzieży strzeleckiej byli: insp. ZS Henryk Klimek, st. chor. ZS Grzegorz Gajewski, st. chor. ZS Michał Stocerz, chor. ZS Piotr Szeniak.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - w ramach projektu: „3 KROKÓW ZE STRZELCEM DO WOLNOŚCI OD UZALEZNIEŃ”.

Zdjęcia: Michał Stocerz

Galeria zdjęć