2021-09-27 08:59:33

Śladami Armii Andersa

Strzelcy i orlęta ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Ropczyc i Sędziszowa Młp. wzięli udział w uroczystościach na Monte Cassino, zorganizowanych z okazji 80. rocznicy formowania się Armii Polskiej na Wschodzie.


Wyprawę do Włoch zorganizowała Jednostka Strzelecka 2051 im. mjr. Władysława Rudolfa Wilka w Sędziszowie Małopolskim, na czele z dowódcą insp. ZS Bartłomiejem Feretem.  Od 17 do 22 września, blisko 40 strzelców i orląt wzięło udział w uroczystościach z okazji 80. rocznicy powstania Armii Generała Andersa. Podczas uroczystości, których apogeum miało miejsce w miasteczku Cassino  oraz na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino w dn. 20 września 2021 r., młodzież spotkała się z ostatnimi weteranami, przybyłymi z całego świata. Obecnych na uroczystościach ciepło przywitali: córka dowódcy 2. Korpusu Polskiego Anna Maria Anders – Ambasador RP we Włoszech, minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu  do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Enzo Salera - Burmistrz Cassino. W uroczystościach uczestniczyli także żołnierze Wojska Polskiego, przedstawiciele włoskich Strzelców Alpejskich i Karabinierów, a także harcerze.

Przed przyjazdem na groby polskich bohaterów i miejsca historycznych bitew, młodzież odwiedziła Neapol, a w nim miejsca związane z Juliuszem Słowackim, Henrykiem Sienkiewiczem oraz Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. W drodze powrotnej zatrzymali się w Rzymie, aby w Watykanie pomodlić się przy grobie św. Jana Pawła II oraz zatrzymać się na Placu Św. Piotra, w miejscu zamachu na polskiego papieża.

Wyprawa młodzieży do Włoch doszła do skutku dzięki pomocy Urzędu  do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przedsięwzięcie  wsparł także Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, przekazując gry edukacyjne związane tematycznie z dziejami 2. Korpusu, jako nagrody na konkurs historyczny, przeprowadzony podczas podróży przez st. insp. ZS Jacka Magdonia – Głównego Inspektora ds. Orląt ZS. Opiekę nad młodzieżą sprawowała kadra oficerska i podoficerska JS 2051 oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego im. kpt. Franciszka Macha w Sędziszowie Młp.

Tekst i zdjęcia: Gł. Insp. ds. Orląt ZS

Galeria zdjęć